เริ่มแล้วกับนิทรรศการ Smart City Summit ผ่านทางออนไลน์ ซึ่งจะจัดต่อเนื่องไปจนถึง 31 ธ.ค. 63

  • 02 July, 2020
  • มนภรณ์ ไชยวุฒิ
เริ่มแล้วกับนิทรรศการ Smart City Summit ผ่านทางออนไลน์ ซึ่งจะจัดต่อเนื่องไปจนถึง 31 ธ.ค. 63

           สถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ผ่านมา ส่งผลให้สมาคม Taipei Computer Association ซึ่งเป็นเจ้าภาพจัดงานนิทรรศการเมืองอัจฉริยะ 2020 หรือ 2020 Smart City Summit and Expo ต้องเลื่อนเวลาเริ่มจัดงานออกมาจากเดือนเมษายนเป็นเดือนกรกฎาคม และเนื่องจากกำหนดการจัดงานเลื่อนออกมา จึงทำให้ต้องเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานจากเดิมคือการออกบูธนิทรรศการเพื่อให้ผู้เข้าชมได้มีโอกาสสัมผัสทดลองประสบการณ์จริงเกี่ยวกับเทคโนโลยี Smart City มาเป็นการจัดงานผ่านทางระบบออนไลน์บนเว็บไซต์ www.smartcityonline.org.tw ในระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม พ.ศ.2563 โดยจะมีการจัดประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสมาร์ทซิตี้จากผู้ประกอบการกลุ่มต่างๆ รวมแล้วกว่า 45 รอบ ซึ่งในแต่ละเดือนจะมีธีมหลักของการเสวนาประกอบด้วย เดือนกรกฎาคม-สมาร์ทซิตี้กับการป้องการโรคระบาด, เดือนสิงหาคม-การแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ, กันยายน-เทคโนโลยี 5G กับสมาร์ทซิตี้ และตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไปจะเป็นเทคโนโลยี AI กับการสร้างสรรค์นวัตกรรม ซึ่งก็หวังว่าการจัดงานในรูปแบบนี้จะช่วยเชื่อมโยงเทคโนโลยีสมาร์ทซิตี้จากทั่วโลก และเกิดการพัฒนาแพลตฟอร์มที่มีความยั่งยืนต่อไป

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore