พบผู้โดยสารแวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินเถาหยวนรายแรกติดเชื้อโควิด-19 เป็นแรงงานปินส์บินไปฮ่องกง คาดไม่กระทบไต้หวัน

  • 06 July, 2020
  • กาญจน์ญาณ์ กฤษณ์ชญาคมน์
พบผู้โดยสารแวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินเถาหยวนรายแรกติดเชื้อโควิด-19 เป็นแรงงานปินส์บินไปฮ่องกง คาดไม่กระทบไต้หวัน

     จากกรณีที่มีแรงงานชาวฟิลิปปินส์ในฮ่องกงเดินทางออกจากฟิลิปปินส์และแวะเปลี่ยนเครื่องที่ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวนของไต้หวัน ซึ่งต่อมา ฮ่องกงได้ตรวจพบเชื้อโควิด-19 ในแรงงานฟิลิปปินส์รายนี้ ทำให้กลายเป็นผู้โดยสารแวะเปลี่ยนเครื่องรายแรกของไต้หวันที่ติดเชื้อโควิด-19 นับตั้งแต่เริ่มเปิดให้ผู้โดยสารสามารถแวะเปลี่ยนเครื่องได้ตั้งแต่วันที่ 25 มิ.ย. เป็นต้นมา 

     จากกรณีดังกล่าว เมื่อวันที่ 6 ก.ค. นายจวงเหรินเสียง (莊人祥) โฆษกศูนย์บัญชาการควบคุมโรคติดต่อไต้หวัน แถลงว่า แรงงานหญิงฟิลิปปินส์รายนี้อายุ 30 กว่าปี เดินทางจากกรุงมะนิลาด้วยเที่ยวบินของสายการบิน EVA Air เมื่อวันที่ 3 ก.ค. และแวะเปลี่ยนเครื่องที่ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวนในวันเดียวกัน เวลา 15.00 น. จากนั้นโดยสารเครื่องบินเพื่อออกเดินทางสู่ฮ่องกงเมื่อเวลา 16.40 น. ใช้เวลาเปลี่ยนเครื่องไม่ถึง 2 ชม. จึงประเมินสถานการณ์ในขั้นต้นว่า น่าจะติดเชื้อตั้งแต่ที่ฟิลิปปินส์แล้ว อย่างไรก็ตาม ขั้นตอนในการแวะเปลี่ยนเครื่อง ผู้โดยสารทุกคนสวมหน้ากากอนามัย เจ้าหน้าที่ขณะปฏิบัติงานก็สวมแว่นตานิรภัย ถุงมือ และหน้ากากอนามัย และหลังจากตรวจวัดอุณหภูมิของผู้โดยสารเสร็จ ก็พาไปยังโซนขึ้นเครื่องขาออก ดังนั้นในระหว่างนั้นจะไม่มีโอกาสให้ผู้โดยสารแวะชอปปิง จากการที่เจ้าหน้าที่ที่มีการติดต่อสัมผัสปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคเป็นอย่างดี ดังนั้น จึงไม่จำเป็นต้องใช้มาตรการกักโรค นอกจากนี้ ผู้โดยสารเที่ยวบินมะนิลา-เถาหยวน และเถาหยวน-ฮ่องกง ทั้ง 2 ลำ ไม่มีผู้โดยสารสัญชาติไต้หวัน ดังนั้น จากการวิเคราะห์สอบสวนในเบื้องต้นจึงมีโอกาสน้อยมากที่จะส่งผลกระทบต่อไต้หวัน

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore