ก.เศรษฐการไต้หวันเดินหน้าดันนโยบายมุ่งใต้ใหม่อย่างต่อเนื่อง

  • 07 July, 2020
  • อัญชัน ทรงพุทธิ์
ก.เศรษฐการไต้หวันเดินหน้าดันนโยบายมุ่งใต้ใหม่อย่างต่อเนื่อง

     กระทรวงเศรษฐการ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) แถลงว่า ปัจจุบันสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ กระแสการลงทุนระหว่างประเทศ และการปรับโครงสร้างห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก จะเห็นได้ว่า นโยบายมุ่งใต้ใหม่ถือเป็นทิศทางที่ถูกต้องจึงเห็นควรให้ดำเนินการผลักดันต่อไป พร้อมนี้ยังได้ชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวกับรายงานข่าวของสื่อมวลชนว่าโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ส่งผลกระทบต่อความต้องการของทั่วโลก รวมถึงตลาดในประเทศเป้าหมายตามนโยบายมุ่งใต้ใหม่ ประกอบกับราคาวัตถุดิบตั้งต้นของโลกก็ปรับตัวลดลง ส่งผลให้การส่งออกของไต้หวันหดตัว ประเทศเป้าหมายตามนโยบายมุ่งใต้ใหม่ต่างทยอยใช้มาตรการปิดประเทศชั่วคราวเพื่อรับมือกับโรคโควิด – 19  ส่งผลให้การผลิตและการลงทุนชะลอตัวลง และลดการนำเข้าชิ้นส่วนอะไหล่และสินค้ากึ่งสำเร็จรูปจากไต้หวัน โดยเฉพาะด้านปิโตรเคมี สิ่งทอ และโลหะขั้นมูลฐาน  

   กระทรวงเศรษฐการยังระบุว่า สืบเนื่องจากก่อนหน้านี้ที่ทั่วโลกได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าจีน – สหรัฐฯ และการระบาดของโควิด – 19  นักธุรกิจของสหรัฐฯ ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้บางส่วน ย้ายฐานธุรกิจจากจีนไปยังประเทศเป้าหมายตามนโยบายมุ่งใต้ใหม่ เช่น เวียดนามและไทย ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า นโยบายมุ่งใต้ใหม่ของไต้หวันเป็นทิศทางที่ถูกต้อง และมีความสอดคล้องกับมุมมองในระดับนานาชาติ

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore