อีก 2 ปี เด็ก ๆ ไม่ต้องนั่งเรียนในห้องเรียนเตาอบอีกต่อไป นายกฯ ไต้หวันรับปากติดแอร์ให้ทุกห้อง

  • 08 July, 2020
  • กฤษณัย ไสยประภาสน์
อีก 2 ปี เด็ก ๆ ไม่ต้องนั่งเรียนในห้องเรียนเตาอบอีกต่อไป นายกฯ ไต้หวันรับปากติดแอร์ให้ทุกห้อง

         นายกรัฐมนตรีซูเจินชาง ไต้หวัน สาธารณรัฐจีนได้ประกาศในวันนี้ว่า เพื่อปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาของประธานาธิบดีไช่อิงเหวิน โดยจะจัดสรรงบประมาณติดตั้งเครื่องปรับอากาศสำหรับห้องเรียนในโรงเรียนระดับประถมและมัธยมต้นทั่วประเทศภายใน 2 ปีข้างหน้า ซึ่งจะจัดไว้ในส่วนของงบประมาณเพื่ออนาคตระยะที่ 2

        นายกฯ ซูฯ ได้ระบุผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า ตนได้ปรึกษาหารือกับประธานาธิบดีไช่ฯ แล้วและได้มีการพิจารณาวางแผนการด้านการคลังระหว่างกระทรวงต่าง ๆ อย่างรอบคอบแล้ว จึงวางแผนให้ในอีก 2 ปีข้างหน้า จะปรับปรุงระบบไฟของโรงเรียนต่าง ๆ ในระดับประถมและมัธยมต้น เสริมความปลอดภัย แล้วจึงติดตั้งเครื่องปรับอากาศห้องเรียนทุกห้อง

นายกฯ ซูฯ ระบุว่า ในอีก 2 ปีข้างหน้า นักเรียนทุกคนไม่ว่าจะเรียนในแหล่งทุรกันดารแค่ไหนหรือเรียนในโรงเรียนที่อยู่ในเมือง จะได้เรียนในห้องเรียนที่เย็นสบาย เด็ก ๆ มีสิทธิที่จะได้เรียนในบรรยากาศที่สะดวกสบาย ไม่ควรที่จะมีความแตกต่างในเรื่องของที่ตั้งของโรงเรียน

นายกฯ ซูฯ บอกอีกว่า ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบไฟและการติดตั้งเครื่องปรับอากาศจะจัดสรรอยู่ในงบประมาณแห่งอนาคตระยะที่ 2 ส่วนค่าไฟก็จะให้เงินอุดหนุนที่เหมาะสม ซึ่งรัฐบาลจะผลักดันให้เร็วที่สุด ประหยัดที่สุด และยุติธรรมที่สุด ให้เด็ก ๆ นั่งเรียนด้วยความตั้งใจในห้องเรียนเย็นสบาย

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore