เงินเดือนเฉลี่ยมิถุนายนกระเตื้องขึ้น ส่วนใหญ่เพิ่มในสาขาธุรกิจบริการในประเทศ

  • 14 August, 2020
  • แสงชัย กิตติภูมิวงศ์
เงินเดือนเฉลี่ยมิถุนายนกระเตื้องขึ้น ส่วนใหญ่เพิ่มในสาขาธุรกิจบริการในประเทศ

สำนักบัญชีงบประมาณและสถิติ รายงานเงินเดือนเฉลี่ยลูกจ้างโดยรวม เดือนมิถุนายน เท่ากับ 24,352 เหรียญไต้หวัน เพิ่มขึ้นรายเดือน 0.37% เพิ่มขึ้นรายปี 1.41% ส่วนใหญ่ดีขึ้นในธุรกิจบริการในประเทศ เช่น กิจการขนส่งรถยนต์เพิ่มขึ้นรายเดือน 2.82% ธุรกิจที่พัก อาหารและเครื่องดื่ม เพิ่มรายเดือน 1%

เฉินหุ้ยซิน (陳惠欣) รองผู้อำนวยการกองสำรวจภาวะประเทศ สำนักบัญชีฯ บอกว่า แม้เงินเดือนเฉลี่ยธุรกิจบริการในประเทศ เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับเดือนที่แล้ว แต่ยังเพิ่มขึ้นไม่ถึงระดับก่อนการระบาดโควิด-19

ในด้านจำนวนผู้มีงานทำ กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม ปีนี้ มีจำนวนลดลงสะสม  91,000 คน แต่เดือนมิถุนายน เพิ่มขึ้น 7,000 คน บ่งชี้ว่าผลกระทบโรคระบาดเริ่มผ่อนคลาย อย่างไรก็ตาม กิจการที่เริ่มดีขึ้นส่วนใหญ่เป็นธุรกิจที่พัก อาหารและเครื่องดื่ม  สำหรับกิจการภาคการผลิตลดลง รายเดือน 7,000 คน ได้แก่ การผลิตโลหะอุปกรณ์เครื่องจักร ลดลงรายเดือน 2,000 คน สิ่งทอเสื้อผ้าสำเร็จรูป ลดลงรายเดือน 1,000 คน

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore