คกก. เกษตร ชี้ ไม่ว่าเปิดนำเข้าเนื้อสุกรมีสารเร่งเนื้อแดงหรือไม่ จะไม่ให้กระทบกับเกษตรกร

  • 14 August, 2020
  • แสงชัย กิตติภูมิวงศ์
คกก. เกษตร ชี้ ไม่ว่าเปิดนำเข้าเนื้อสุกรมีสารเร่งเนื้อแดงหรือไม่ จะไม่ให้กระทบกับเกษตรกร

ปธน. ไช่อิงเหวินผลักดันการลงนามข้อตกลงการค้าเสรี(FTA) ไต้หวัน-สหรัฐฯ ซึ่งจะเกี่ยวพันกับการเปิดนำเข้าเนื้อสุกรมีสารเร่งเนื้อแดงตกค้างจากสหรัฐฯ ต่อกรณีนี้ เฉินจี๋จ้ง (陳吉仲) ประธานคณะกรรมการการเกษตรเปิดเผยในวันที่ 14 ไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นเช่นไร จะไม่ให้กระทบต่อเกษตรกรของไต้หวัน

คณะกรรมการเกษตรแถลงข่าว “สินค้าเกษตรอินทรีย์ไต้หวันมุ่งสู่ตลาดโลก” ในวันที่ 14 ร่วมกับตัวแทนจากญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา และสหรัฐอเมริกา ลงนามยอมรับระบบสินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ระหว่างกัน ซึ่งจะทำให้การนำเข้าส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์ระหว่างกันมีความราบรื่น

ต่อกรณีนักข่าวถามว่าจะมีการเปิดนำเข้าเนื้อสุกรมีสารเร่งเนื้อแดงตกค้างจากสหรัฐหรือไม่ เฉินจี๋จ้ง บอกว่าบนจุดยืนของผู้บริโภคจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัย ประการต่อมา คณะกรรมการเกษตรมองในมุมของวงการเกษตร ไม่ว่าผลจะเป็นอย่างไร จะไม่ทำให้กระทบต่อเกษตรกร

เฉินจี๋จ้ง กล่าวด้วยว่าไต้หวันต้องพึ่งพาตลาดต่างประเทศ จะต้องปฏิบัติตามระเบียบกติการะหว่างประเทศ ต้องยึดถือหลักการเช่นนี้

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore