หนังสือพิมพ์ฟิลิปปินส์รายงาน หากไต้หวันมีส่วนร่วมใน UN จ ะอุทิศประโยชน์ได้มากขึ้น

  • 14 August, 2020
  • แสงชัย กิตติภูมิวงศ์
หนังสือพิมพ์ฟิลิปปินส์รายงาน หากไต้หวันมีส่วนร่วมใน UN จ ะอุทิศประโยชน์ได้มากขึ้น

หนังสือพิมพ์ Philippine Daily Inquirer และ Manila Standard รายงานข่าวและบทความ อ้างอิงข้อมูลจาก อู๋เจาเซี่ย รมว. กระทรวงการต่างประเทศของไต้หวัน ระบุว่า ภายใต้การร่วมมือขององค์กรเอกชนและองค์กรธุรกิจไต้หวัน ส่งผลให้ไต้หวันเป็นหนึ่งในประเทศที่บริจาคอุปกรณ์การแพทย์ให้กับฟิลิปปินส์ Manila Standard อ้างคำพูด อู๋เจาเซี่ยว่า เพื่อช่วยเหลือต่างประเทศต่อสู้โควิด-19 สิ้นสุดมิถุนายน ไต้หวันบริจาคหน้ากากอนามัยให้แก่ 80 กว่าประเทศทั่วโลก 51 ล้านชิ้น หน้ากาก N95 จำนวน 1.16 ล้านชิ้น เสื้อคลุมป้องกันโรค 6 แสนชิ้น ปืนวัดอุณหภูมิ 5,000 ด้าม

อู๋เจาเซี่ยกล่าวว่า สหประชาชาติ ปิดกั้นไต้หวัน ถือเป็นความสูญเสียของสังคมโลก ในการต่อสู้โควิด-19 ประเทศต่างๆจะต้องร่วมมือกันมากกว่าอดีต เพื่อการพัฒนายั่งยืนมากขึ้นในอนาคต การที่จีนเรียกร้องต่อสหประชาชาติดำเนินตามมติ 2758 กีดกันไต้หวัน เป็นการตีความมติที่ผิดพลาด

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore