กิจการ 852 แห่ง ให้ลูกจ้างหยุดงานโดยไม่มีค่าจ้างรวม 19,850 คน

  • 01 September, 2020
  • อัญชัน ทรงพุทธิ์
กิจการ  852 แห่ง ให้ลูกจ้างหยุดงานโดยไม่มีค่าจ้างรวม 19,850 คน
กิจการ 852 แห่ง ให้ลูกจ้างหยุดงานโดยไม่มีค่าจ้างรวม 19,850 คน

      วันที่ 1 ก.ย. นี้ กระทรวงแรงงาน สาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน)ประกาศสถิติล่าสุดเกี่ยวกับยอดจำนวนลูกจ้างที่ถูกสั่งให้หยุดงานโดยไม่มีค่าจ้าง ณ วันที่ 31 ส.ค.อยู่ที่ 19,850 คน ซึ่งลดลงจากสัปดาห์ที่แล้ว 199 คน แต่กิจการที่สั่งให้ลุกจ้างหยุดงานโดยไม่มีค่าจ้างเพิ่มเป็น 852 แห่ง เพิ่มขึ้น 32 แห่ง จากสถิติพบว่า ลูกจ้างที่แต่ละกิจการให้หยุดงานลดจำนวนลงเล็กน้อย ส่วนใหญ่ประมาณ 50 คน ระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนแต่ละเดือนให้หยุดงาน 5-8 วัน

     ข้อมูลสถิติยังระบุว่า หากจำแนกตามประเภทกิจการพบว่า เป็นกิจการในภาคอุตสาหกรรมการผลิต 336 ราย ให้ลุกจ้างหยุดงานโดยไม่มีค่าจ้าง 13,484 คนรองลงมาคือกิจการค้าปลีกและค้าส่ง 260 ราย รวม 3,627  คน และกิจการด้านการขนส่งและคลังสินค้า 52 รายรวม 779 คน

    หวงเหว่ยเชิน รองอธิบดีกรมเงื่อนไขแรงงานและความเสมอภาคในการจ้างงาน เปิดเผยว่า ลูกจ้างที่หยุดงานโดยไม่มีค่าจ้างส่วนใหญ่เป็นลูกจ้างในภาคอุตสาหกรรมการผลิต แสดงให้เห็นว่า สถานการณ์โควิด-19 และการล็อกดาวน์ประเทศยังคงส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่อง

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore