สัญญานแล้ง น้ำในเขื่อนไม่ถึง 50% กรมชลประทานเรียกร้องประหยัดใช้น้ำ

  • 18 September, 2020
  • แสงชัย กิตติภูมิวงศ์
สัญญานแล้ง น้ำในเขื่อนไม่ถึง 50% photo: FB weather.taiwan

FB weather.taiwan โชเชียลมีเดียพยากรณ์อากาศได้รับความนิยมสูงในไต้หวัน โพสต์ข้อความวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณน้ำระหว่างปี 2003 ถึง ปี 2020 ในปีนี้น้ำสะสมน้ำในเขื่อนต่ำสุดในรอบ 17 ปี โดยต่ำกว่าปริมาณเฉลี่ย 30% ทั้งนี้ วันที่ 16 กันยายนของแต่ละปีเป็นวันที่จะต้องสำรวจปริมาณน้ำในเขื่อนทุกแห่งเพื่อวางแผนป้องกันน้ำท่วม แต่ในปีนี้คงจะต้องหาทางรับมือภัยแล้ง

ในช่วงนี้เขื่อนเจิงหวิน(曾文) สือเหมิน(石門) และ เฝ่ยชุ่ย (翡翠) 3 เขื่อนใหญ่ในไต้หวันมีปริมาณน้ำไม่ถึง 50% หากยังไม่มีไต้ฝุ่นพัดเข้ามาจะต้องอาศัยฝนตามฤดูกาลเท่านั้น หากฝนไม่ตกหรือปริมาณน้ำเข้าเขื่อนน้อย ครึ่งแรกของปี 2021 ไต้หวันจะอยู่ในภาวะขาดแคลนน้ำ

ไต้หวันเผชิญวิกฤติภัยแล้งครั้งล่าสุดในปี 2004 ต้องดำเนินมาตรการประหยัดน้ำหลายประการ รวมทั้งหยุดปล่อยน้ำสำหรับพื้นที่เกษตร 65,385 เฮกตาร์

หวังอี้ฟง (王藝峰) รองอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่าปีนี้ไต้ฝุ่นไม่พัดเข้าไต้หวันทำให้ปริมาณฝนตกน้อยกว่าปกติถึง 50% ในช่วงเดือนตุลาคมเป็นช่วงหน้าแล้ง หวังว่าประชาชนจะช่วยกันประหยัดน้ำ โดยเฉพาะในเขตภาคเหนือ นครเถาหยวน นครนิวไทเป ซึ่งมีพาณิชยกรรมมากจึงใช้น้ำมาก ประชาชนจะต้องดำเนินการประหยัดน้ำอย่างจริงจัง

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore