:::

ชาวต่างชาติเยือนไต้หวันน้อยที่สุดในรอบ 20 ปี ! แต่การท่องเที่ยวในประเทศบูมที่สุดในรอบ 10 ปี

  • 13 October, 2020
  • อัญชัน ทรงพุทธิ์
ชาวต่างชาติเยือนไต้หวันน้อยที่สุดในรอบ 20 ปี ! แต่การท่องเที่ยวในประเทศบูมที่สุดในรอบ 10 ปี
บรรยากาศที่ห้องผู้โดยสารขาเข้า สนามบินนานาชาติเถาหยวน

     สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ส่งผลให้ชาวต่างชาติเดินทางมาไต้หวันลดลงอย่างฮวบฮาบ กรมการท่องเที่ยว กระทรวงคมนาคม สาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน) คาดการณ์ว่าตลอดปีนี้จะมีชาวต่างชาติเดินทางเข้าไต้หวันประมาณ 1.35 ล้านคนครั้ง ซึ่งจัดว่าน้อยที่สุดในรอบ 20 ปี อย่างไรก็ดี ในส่วนของการท่องเที่ยวในประเทศคาดว่า จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยว 210 ล้านคนครั้ง ซึ่งมากที่สุดในรอบ 10 ปี

     จากสถิติของกรมการท่องเที่ยวพบว่า ช่วงระหว่างเดือนมกราคม-สิงหาคม ปี 2020 มีชาวต่างชาติที่เดินทางเยือนไต้หวันทั้งสิ้น 1.29 ล้านคนครั้ง เทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วลดลง 83.84%  ขณะที่ในช่วงเวลาเดียวกัน มีชาวไต้หวันเดินทางไปต่างประเทศ 2.22 ล้านคนครั้ง ลดลง 80.91%  กรมการท่องเที่ยวคาดการณ์ว่า จากการที่นักท่องเที่ยวไม่สามารถเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศได้ จะส่งผลให้หันกลับมาท่องเที่ยวในประเทศแทน คาดว่าตลอดปีนี้ยอดนักท่องเที่ยวในประเทศจะมีมากถึง 210 ล้านคนครั้ง ซึ่งจัดว่าสูงที่สุดในรอบ 10 ปี

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore