close
Rti Thaiดาวน์โหลด Rti App
Open
:::

60 ร้านอาหารสไตล์ไต้หวันคลาสสิกประจำปี 2020 กระจายทั่วเกาะ ใครอยู่ที่ไหนแวะไปชิมกัน

  • 21 October, 2020
  • กฤษณัย ไสยประภาสน์
60 ร้านอาหารสไตล์ไต้หวันคลาสสิกประจำปี 2020 กระจายทั่วเกาะ ใครอยู่ที่ไหนแวะไปชิมกัน
60 ร้านอาหารสไตล์ไต้หวันคลาสสิกประจำปี 2020 กระจายทั่วเกาะ ใครอยู่ที่ไหนแวะไปชิมกัน

            กรมพาณิชย์ กระทรวงเศรษฐการไต้หวัน ได้ประกาศรายชื่อ "ร้านอาหารสไตล์ไต้หวันคลาสสิก ประจำปี 2020" จำนวน 60 แห่ง ทั่วประเทศ โดยอยู่ที่กรุงไทเปจำนวนถึง 21 ร้าน อาทิ ซินเย่ ร้านอาหารต้าไหล ไฮ่ป้าหวาง ชิงเย่ บะหมี่ต้านไจในไทเป 101 เป็นต้น มากที่สุด ส่วนนครไถหนานมี 8 แห่ง น่าเสียดายที่นครเถาหยวน ซินจู๋ เหมียวลี่ และหนานโถว ไม่มีร้านอาหารใดอยู่ในรายชื่อนี้แม้แต่ร้านเดียว ส่วนเมืองอื่น ๆ ติดโผอย่างน้อยเมืองละ 1 ร้าน โดยไทจงมี 6 ร้าน เกาสง 5 ร้าน นิวไทเป 4 ร้าน

            ปีนี้เป็นปีแรกที่กรมพาณิชย์ กระทรวงเศรษฐการ ไต้หวัน จัดกิจกรรมคัดเลือกร้านอาหารสไตล์ไต้หวันคลาสสิกเป็นครั้งแรกในปีนี้ คัดเลือกจากจำนวน 106 ร้าน เหลือเพียง 60 ร้าน กระทรวงเศรษฐการไต้หวันระบุว่า การเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวของร้านอาหารต่าง ๆ มีหลายรูปแบบ อาทิ การสมัครเอง การแนะนำของนักชิม การคัดเลือกของเทศบาลเมืองต่าง ๆ จากนั้น ก็จะให้คณะกรรมการและผู้เชี่ยวชาญร่วมกันลงคะแนน คัดเลือกร้านอาหารสไตล์ไต้หวันคลาสสิกประจำปี 2020 ดังกล่าวข้างต้น

            อย่างไรก็ดี ผู้เชี่ยวชาญนักชิมไต้หวันแนะนำว่า การคัดเลือกร้านอาหารไสตล์ไต้หวันคลาสสิกควรมีการแบ่งประเภทให้ชัดเจน เนื่องจากมีร้านอาหารชื่อดังหลายแห่งไม่ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในบัญชีรายชื่อร้านอาหารสไตล์ไต้หวันคลาสสิกในปีนี้

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore