สมาชิกรัฐสภาสหภาพยุโรปหนุนเจรจาการค้ากับไต้หวัน

  • 25 November, 2020
  • กฤษณัย ไสยประภาสน์
สมาชิกรัฐสภาสหภาพยุโรปหนุนเจรจาการค้ากับไต้หวัน

          ในการประชุมรัฐสภายุโรปเมื่อวานนี้ (24 พ.ย.) ได้มีการพิจารณาทบทวนนโยบายด้านการค้าของสหภาพยุโรปหรือ EU นาง Kathleen Van Brempt ตัวแทนวิปพรรค S&D จากเบลเยี่ยม ได้กล่าวเรียกร้องให้คณะกรรมการบริหารอียูเปิดการเจรจาการค้ากับไต้หวัน

            ในช่วงที่คณะกรรมการบริหารสหภาพยุโรปกำลังพิจารณาทบทวนนโยบายการค้าของตน รัฐสภาอียูจึงได้เสนอร่างฉบับหนึ่ง โดยเรียกร้องให้คณะกรรมการบริหารอียูต้องวางกรอบการเจรจาให้แน่ชัด เร่งเปิดการเจรจากับไต้หวัน ซึ่งจะมีการลงมติในวันพรุ่งนี้ (26 พ.ย.)

            ในการอภิปรายเมื่อวานนี้ นาง Kathleen Van Brempt ได้กล่าวอภิปรายในฐานะวิปพรรคสังคมประชาธิปไตย หรือ S&D สัญชาติเบลเยี่ยมว่า ปัจจุบันเป็นยุคแห่งความท้าทายต่อนโยบายการค้าของอียู โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิกฤตโควิต 19 ที่กำลังระบาดไปทั่วโลกอย่างรุนแรง ดังนั้น อียูจึงจำเป็นต้องพิจารณาดำเนินการปฏิรูปเพื่อก้าวไปข้างหน้า รับมือกับความท้าทายในปัจจุบันและอนาคต

            นางฯ ระบุว่า หลังเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ อียูควรร่วมมือกับรัฐบาลใหม่ของสหรัฐฯ เพื่อแสดงอิทธิพลต่อประเด็นพหุภาคีให้มากขึ้น แม้จะสนับสนุนการเจรจาความตกลงการลงทุนกับจีน แต่อียูก็ห้ามมิให้จีนบังคับใช้แรงงานผลิตสินค้า นอกจากนี้ นางฯ ยังเรียกร้องให้อียูควรเตรียมการเจรจาด้านการค้ากับไต้หวันด้วย

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore