เร่งปลูกกะหล่ำปลี กรมการเกษตรและอาหารไต้หวันเตือนผลผลิตล้นตลาด

  • 26 November, 2020
  • มนภรณ์ ไชยวุฒิ
เร่งปลูกกะหล่ำปลี กรมการเกษตรและอาหารไต้หวันเตือนผลผลิตล้นตลาด

      ช่วงที่ผ่านมากะหล่ำปลีขายได้ราคาดี เกษตรกรจึงเร่งทำการเพาะปลูกหวังคว้าโอกาสทางธุรกิจในช่วงเทศกาลตรุษจีน กรมการเกษตรและอาหารไต้หวันเผยว่า ในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาเก็บเกี่ยวต้นกล้ากะหล่ำปลีได้ถึง 7,020,000 หัว ขณะที่ช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนเก็บเกี่ยวต้นกล้ากะหล่ำปลีได้ 7,310,000 หัว ปริมาณผลผลิตที่ได้จัดอยู่ในระดับสัญญานเตือนภัยสีม่วงคือล้นตลาดสองช่วงติดต่อกัน ดังนั้นจึงก็เตือนเกษตรกรปรับเปลี่ยนวิธีการเพาะปลูกเพื่อให้ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวสร้างกำไรได้อย่างแท้จริง

      การสำรวจตลาดค้าส่งผักผลไม้ของกรุงไทเปพบว่า ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาขายกะหล่ำปลีเฉลี่ยตกกิโลกรัมละ15.6 เหรียญไต้หวัน เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วที่มีราคาขายกิโลกรัมละ 10.9 เหรียญไต้หวัน ถือว่าราคาเพิ่มขึ้น 4.8 เหรียญไต้หวัน คิดเป็นอัตราส่วนสูงขึ้นกว่าปีแล้วร้อยละ 44 ซึ่งกะหล่ำปลีจะใช้เวลาเพาะปลูกประมาณ 3 เดือน เกษตรกรจึงเริ่มเร่งลงแปลงเพาะต้นกล้าหวังให้ทันการเก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงเทศการตรุษจีน ดังนั้นเพื่อให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนปริมาณการเพาะปลูกให้เหมาะสมกับปริมาณความต้องการท้องตลาด กรมการเกษตรและอาหารไต้หวันจึงทำการแจ้งเตือนแบ่งเป็นสัญญานไฟสีต่างๆ ประกอบด้วย ไฟสีเขียวหมายถึงปริมาณการเพาะปลูกน้อย ไฟสีเหลือปริมาณการเพาะปลูกปกติ ไฟสีแดงปริมาณการเพาะปลูกมากจนเกือบถึงเกณฑ์ที่กำหนด และสุดท้ายไฟสีม่วงคือปริมาณการเพาะปลูกเกินความต้องการ จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิธีการเพาะปลูกหรือแบ่งสัดส่วนช่วงเวลาให้เหมาะสม

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore