ไต้หวันควบคุมจัดการการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ข้ามพรมแดนได้ดี เป็นอันดับ 3 ของโลก

  • 26 November, 2020
  • มนภรณ์ ไชยวุฒิ
ไต้หวันควบคุมจัดการการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ข้ามพรมแดนได้ดี เป็นอันดับ 3 ของโลก

       Bloomberg ประกาศผลจัดอันดับการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ทั่วโลก ในกลุ่มประเทศที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงกว่า 200,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งมีทั้งหมด 53 ประเทศ อันดับที่ 1 ประเทศนิวซีแลนด์ 85.4 คะแนน, อันดับที่ 2 ญี่ปุ่น 85 คะแนน, อันดับ 3 ไต้หวัน 82.9 คะแนน, อันดับ 4 เกาหลีใต้ 82.3 คะแนน, อันดับ 5 ฟินแลนด์ 82 คะแนน, อันดับ 6 นอร์เวย์ 81.6 คะแนน, อันดับที่ 7 ออสเตรเลีย 81.2 คะแนน, อันดับที่ 8 จีน ซึ่งเป็นประเทศแรกที่พบการแพร่ระบาดของโควิด-19 เมื่อเดือนธันวาคม ค.ศ.2019 ได้ 80.6 คะแนน, อันดับที่ 9 เดนมาร์ก 77 คะแนน และอันดับที่ 10 เวียดนาม 74.3 คะแนน ส่วนประเทศไทยได้ 70.2 คะแนน อยู่อันดับที่ 15 ขณะที่อันดับท้ายตารางในการจัดอันดับครั้งนี้คือประเทศเม็กซิโก

       Bloomberg เผยว่า การที่ไต้หวันอยู่ใกล้จีนพร้อมทั้งมีประชาชนไปมาหาสู่กันอย่างต่อเนื่อง แต่ยังสามารถประสบความสำเร็จในการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ได้อันดับที่ 3 เป็นสิ่งที่หลายประเทศให้ความสนใจ  หลังจีนประกาศพบการติดเชื้อไต้หวันก็เริ่มควบคุมจัดการป้องกันการแพร่ระบาดบริเวณพรมแดน มีการนำเทคโนโลยีมาใช้เป็นศูนย์กลางในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนในประเทศป้องกันตนเองผ่านวิธีการต่างๆ มีการเปิดใช้งานแอปพลิเคชันเพื่อสั่งซื้อหน้ากากอนามัย แจ้งสถานที่ซื้อหน้ากากอนามัย และแจ้งพิกัดที่ผู้ติดเชื้อโควิด-19 เคยเดินทางไป ทำให้จนถึงตอนนี้เป็นเวลากว่า 200 วันแล้ว ที่ไต้หวันไม่พบผู้ติดเชื้อภายในประเทศ

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore