ไต้หวันมีอันดับ CG Watch 2020 อยู่ที่ 4 ของเอเชีย ถือเป็นอันดับดีที่สุดในประวัติศาสตร์

  • 26 November, 2020
  • มนภรณ์ ไชยวุฒิ
ไต้หวันมีอันดับ CG Watch 2020 อยู่ที่ 4 ของเอเชีย ถือเป็นอันดับดีที่สุดในประวัติศาสตร์

           Asian Corporate Governance Association หรือ ACGA ได้ประกาศผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการของประเทศในเอเชีย หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า CG Watch โดยผลการจัดอันดับประจำปี ค.ศ.2020 นี้ ไต้หวันคว้าอันดับที่ 4 มาครอง จากทั้งหมด 12 ประเทศในเอเชีย ถือว่าเป็นผลงานดีที่สุดในประวัติศาตร์ รายการการสำรวจของ CG Watch จะแบ่งการประเมินออกเป็น 7 หมวด ประกอบด้วย 1.Government กับ public governance 2.Regulators 3.CG Rules 4.Listed companies 5.Investors 6.Auditors & audit regulators และ 7.Civil society กับ media ซึ่งไต้หวันมีคะแนนดีขึ้นทุกรายการ ผลคะแนนเฉลี่ยทั้งหมดจึงอยู่ที่ 62.2% เป็นรองเพียงอันดับ 1 ออสเตรเลียได้ 74.7% กับอันดับ 2 ฮ่องกง 63.5% และสิงคโปร์ 63.2% เท่านั้น ส่วนประเทศอื่นๆ มีผลการจัดอันดับดังนี้ อันดับที่ 5 ประกอบด้วยมาเลเซีย 59.5% และญี่ปุ่น 59.3%, อันดับที่ 7 อินเดีย 58.2%, อันดับที่ 8 ไทย 56.6%, อันดับที่ 9 เกาหลีใต้ 52.9%, อันดับที่ 10 จีน 43%, อันดับที่ 11 ฟิลิปปินส์ 39% และอันดับที่ 12 อินโดนิเซีย 33.6%

           ตลาดหลักทรัพย์ไต้หวันเผยว่า หลังจากหน่วยที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการกำกับดูแลสถาบันการเงินไต้หวัน (FSC) ได้ประกาศพิมพ์เขียวการกำกับดูแลกิจการของบริษัทในประเทศเมื่อปี ค.ศ.2013 ก็ส่งผลให้คะแนน CG Watch ของไต้หวันขยับดีขึ้นเรื่อยๆ แสดงให้เห็นว่าผลการดำเนินงานประสบความสำเร็จและเป็นยอมรับในระดับนานาชาติ

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore