สภาบริหารไต้หวันออก 5 มาตรการควบคุมการนำเข้าเนื้อหมูครอบคลุมทุกด้าน

  • 26 November, 2020
  • มนภรณ์ ไชยวุฒิ
สภาบริหารไต้หวันออก 5 มาตรการควบคุมการนำเข้าเนื้อหมูครอบคลุมทุกด้าน

        ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2564 เป็นต้นไป ไต้หวันจะอนุญาตให้มีการนำเข้าเนื้อหมูที่มีสารแรคโตพามีน (Ractopamine) หนึ่งในสารเร่งเนื้อแดงกลุ่มเบต้าอะโกนิสต์ (Beta-agonists) มาจำหน่ายในไต้หวัน นายกรัฐมนตรีซูเจิ้นชาง (蘇貞昌) กล่าวระหว่างการประชุมสภาบริหารไต้หวันวันนี้ (26 พฤศจิกายน) ว่า เพื่อเป็นการขจัดข้อสงสัยของประชาชนที่มีต่อการนำเข้าเนื้อหมู สภาบริหารไต้หวันจึงมีมติอนุมัติมาตรการจัดการควบคุมการนำเข้าเนื้อหมูโดยครอบคลุม 5 ประการ ประกอบด้วย 1.ตรวจสอบโรงงานผลิตที่สหรัฐอเมริกา โดยไต้หวันจะส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบ หากโรงงานใดยังไม่ผ่านการตรวจสอบจะไม่อนุญาตให้นำเข้าเนื้อหมูมาไต้หวัน 2.เพิ่มหมายเลขสินค้าขึ้นมาใหม่ จากเดิม 22 รายการ เพิ่มเป็น 76 รายการ เพื่อสะดวกและง่ายต่อการควบคุมตรวจสอบ 3.ตรวจสอบแบบล็อตต่อล็อต เพื่อให้แน่ใจว่ามีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 4.ติดฉลากเครื่องหมายไว้อย่างชัดเจน โดยกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการไต้หวันจะพิมพ์สติกเกอร์ติดหน้าบรรจุภัณฑ์ที่มีลักษณะแตกต่างกัน โดยเนื้อหมูที่ผลิตในไต้หวันจะเป็นสติ๊กเกอร์ทรงกลมสีเงิน ส่วนเนื้อหมูนำเข้าจะเป็นสติ๊กเกอร์ทรงสามเหลี่ยมสีแดง พร้อมรายละเอียดอื่นๆ และ 5.ดำเนินการรตรวจสอบอย่างเข้มงวดรัดกุม โดยสภาบริการได้อนุมัติงบประมาณ 320 ล้านเหรียญไต้หวัน อุดหนุนรัฐบาลท้องถิ่นให้เพิ่มการตรวจสอบ และหากพบการกระทำผิดกฎหมายจะต้องลงโทษทันที เพราะเนื้อหมูนำเข้ามีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore