สตม. ไต้หวัน ขยายเวลาวีซ่าให้แก่ชาวต่างชาติที่พำนักอย่างถูกกฎหมายอีกเป็นครั้งที่ 7

  • 13 January, 2021
  • กฤษณัย ไสยประภาสน์
สตม. ไต้หวัน ขยายเวลาวีซ่าให้แก่ชาวต่างชาติที่พำนักอย่างถูกกฎหมายอีกเป็นครั้งที่ 7

            สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง หรือ สตม. ไต้หวัน ได้ประกาศในวันนี้ว่า เนื่องสถานการณ์การระบาดของโควิด 19 ที่ยังคงคุกรุ่นไปทั่วโลก ทำให้ชาวต่างชาติที่เดินทางมาไต้หวันตั้งแต่ก่อนวันที่ 21 มี.ค. ปีที่แล้ว และวีซ่ายังไม่หมดอายุ จะได้รับการต่ออายุวีซ่าโดยอัตโนมัติอีกครั้งเป็นครั้งที่ 7 โดยขยายเวลาออกไปอีก 30 วัน

            สตม. ไต้หวันเปิดเผยว่า ชาวต่างชาติที่พำนักในไต้หวันเกิน 180 วัน ก่อนหน้านี้ได้รับการต่ออายุวีซ่าไปแล้ว 6 ครั้ง ๆ ละ 30 วัน ส่วนครั้งนี้เป็นการต่ออายุวีซ่าให้เป็นครั้งที่ 7

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore