การผลิตกระแสไฟฟ้าเหนือบ่อเลี้ยงปลา สร้างภาวะชนะหลายฝ่าย

  • 19 February, 2021
  • แสงชัย กิตติภูมิวงศ์
การผลิตกระแสไฟฟ้าเหนือบ่อเลี้ยงปลา สร้างภาวะชนะหลายฝ่าย
การผลิตกระแสไฟฟ้าเหนือบ่อเลี้ยงปลา สร้างภาวะชนะหลายฝ่าย(Photo: 水試所提供)

ตั้งแต่ปี 2019 คณะกรรมการการเกษตร ได้จัดตั้งพื้นที่ทดลองการผลิตกระแสไฟฟ้าควบคู่กับการเลี้ยงปลา ศูนย์ทดลองไถซี (台西) เมืองหยุนหลิน เพื่อให้ผู้ประกอบการมีพื้นที่ถูกกฎหมายทดสอบประสิทธิภาพและรูปแบบการบริหารจัดการ เพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้าควบคู่กับการเลี้ยงปลา

ปธน. ไช่อิงเหวิน แถลงในวันที่ 19 ระหว่างเยี่ยมเยือนศูนย์ทดลองไถซี ว่า ปธน. ตระหนักว่าประชาชนในพื้นที่มีความคาดหวังต่อการพัฒนาการผลิตไฟฟ้าสีเขียวควบคู่กับการเลี้ยงปลา และพัฒนาการท่องเที่ยวด้วย รัฐบาลจึงให้การส่งเสริม ทั้งนี้กิจการพลังงานสีเขียวเป็นสิ่งที่ ปธน. ให้ความสำคัญหลังขึ้นบริหารประเทศ เนื่องจากเป็นแนวโน้มของโลกอีกทั้งกิจการขนาดใหญ่โดยเฉพาะ TSMC (บริษัทไต้หวัน ซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ของโลก) ได้ให้คำมั่นในการจัดซื้อไฟฟ้าพลังงานสีเขียว

ปธน. กล่าวด้วยว่า สภาบริหารได้จัดประชุมหลายครั้ง เพื่อช่วยเหลือในการผลิตไฟฟ้าพลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์โดยเฉพาะการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ นอกจากจะมีการติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์บนพื้นดิน ยังสามารถติดตั้งบนหลังคา และการติดตั้งเหนือบ่อเลี้ยงปลา ซึ่งจะเป็นการสร้างภาวะชนะหลายฝ่าย

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore