คณะผู้แทนถาวรสหรัฐฯพบปะผู้แทนไต้หวันประจำ WTO กต.ไต้หวันเผย ความร่วมมือในเชิงลึกของทั้งสองฝ่ายไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนถ่ายอำนาจรัฐบาลของสหรัฐฯ

  • 23 February, 2021
  • อัญชัน ทรงพุทธิ์
นางโอวเจียงอาน โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน)

      คณะผู้แทนถาวรสาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน) ประจำองค์การการค้าโลก( WTO)  เปิดเผยเมื่อวันที่ 22 ก.พ.ที่ผ่านมาว่า นาย David Bisbee รักษาการแทนเอกอัครราชทูตคณะผู้แทนถาวรสหรัฐฯประจำ WTO ตอบรับคำเชิญและเข้าพบหารือกับนายหลัวชางฟา ผู้แทนไต้หวันประจำ WTO เมื่อวันที่ 11 ก.พ. ที่ผ่านมา โดยทั้งสองฝ่ายได้พูดคุยหารือในเรื่องของการดำเนินงานต่างๆ ของ WTO เช่น การปฏิรูป WTO ผู้อำนวยการใหญ่ WTO คนใหม่ ความคาดหวังของรัฐบาลใหม่สหรัฐฯของปธน.โจ ไบเดน รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นของกระบวนการระงับข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับไต้หวัน เช่นการไกล่เกลี่ยและอนุญาโตตุลาการ เป็นต้น นับเป็นครั้งแรกที่เอกอัครราชทูตคณะผู้แทนถาวรสหรัฐฯประจำ WTO พบปะเจรจากับคณะผู้แทนไต้หวันประจำ WTO

    นางโอวเจียงอาน โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน)แถลงในวันที่23 ก.พ.นี้ว่า การพบปะเจรจากันในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าความร่วมมือกันในเชิงลึกระหว่างไต้หวันกับสหรัฐฯไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนถ่ายอำนาจรัฐบาลของสหรัฐฯแต่อย่างใด ปัจจุบันพัฒนาการของความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองฝ่ายยังคงเป็นไปในทิศทางที่ดีและมีเสถียรภาพ

    โฆษกกระทรวงการต่างประเทศไต้หวันยังกล่าวว่า เรามองเห็นพัฒนาการที่เกี่ยวข้องแล้วว่า เป็นการเริ่มต้นที่ดี เรายินดีที่ได้เห็นความสัมพันธ์และการติดต่อแลกเปลี่ยนกันระหว่างไต้หวันกับสหรัฐฯในเชิงลึก และการร่วมกันส่งเสริมระบบการค้าแบบพหุภาคี ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่แนบแน่นและมิตรไมตรีระหว่างกัน ตลอดจนคำมั่นสัญญาที่หนักแน่นและมิตรภาพที่แข็งแกร่ง

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore