เกาสงเริ่มใช้ 4 แนวทาง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

  • 08 April, 2021
  • มนภรณ์ ไชยวุฒิ
เกาสงเริ่มใช้ 4 แนวทาง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร
เกาสงเริ่มใช้ 4 แนวทาง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

      ช่วงเช้าของวันที่ 4 เมษายน เขตว่านลี่ นครนิวไทเป พบซากสุกรลอยมาเกยตื้นบริเวณชายฝั่งทะเล ซึ่งผลการตรวจสอบกรดนิวคลีอิกของปฏิกิริยาไวรัสได้ค่าเป็นบวก คณะกรรมการการเกษตรไต้หวันได้เปรียบค่าดังกล่าวพบว่าสอดคล้องกับลำดับพันธุกรรมไวรัสของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรที่พบในจีนแผ่นดินใหญ่ 100% ส่งผลให้หลายเมืองในไต้หวันที่มีฟาร์มเลี้ยงสุกร โดยเฉพาะที่นครเกาสงซึ่งมีฟาร์มเลี้ยงสุกรถึง 448 แห่ง มีจำนวนสุกรรวมทั้งหมดประมาณ 300,000 ตัวนั้น เกิดการตื่นตัวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 

      กองการเกษตร นครเกาสงเผยว่า ในปี ค.ศ.2018 ซึ่งเป็นครั้งแรกที่พบการแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร นครเกาสงจัดตั้งแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดไว้ทั้งหมด 4 ช่องทาง ประกอบด้วย 1.กองการเกษตรได้เสริมสร้างระบบเฝ้าระวังโรคระบาด ขณะที่กองปศุสัตว์ก็มีมาตรการเฝ้าระวังป้องกันตนเอง 2.กองอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้เพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมฟาร์มที่เลี้ยงสุกรด้วยเศษอาหาร โดยมีการตรวจสอบแหล่งที่มาอย่างละเอียด 3.กองอนามัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันตรวจสอบเนื้อหมูที่วางจำหน่ายอยู่ตามท้องตลาด ตรวจสอบโรงงานแปรรูปเนื้อสัตว์ เพื่อป้องกันการรั่วไหลเข้ามาของผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์จากจีน และ 4.กองสมุทรศาสตร์ร่วมมือกับหน่วยลาดตระเวนทางทะเลเสริมสร้างการตรวจสอบและเพิ่มความเข้มแข็งในการควบคุมบริเวณชายแดนกับท่าเรือประมงทั้ง 16 แห่ง เพื่อตรวจสอบเรือประมงไม่ให้มีการลักลอบนำเข้าผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และไม่อนุญาตให้นำของเสียจากเรือประมงขึ้นมาบนฝั่ง พร้อมกันนี้ยังได้ขอร้องให้ผู้ประกอบการดำเนินการป้องกัน ตรวจสอบ ควบคุม ขั้นตอนต่างๆ ในฟาร์มเลี้ยงสุกรอย่างเข้มงวด ร่วมถึงการหมั่นฆ่าเชื้อทำความสะอาดเพื่อป้องกันไวรัสที่อาจจะหลุดลอดเข้ามาด้วย

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore