อดีตรองปธน.เฉินเจี้ยนเหรินบรรยายพิเศษในการประชุมอธิการบดี จัดโดยสวทช.ไทย ชี้ความสำคัญของวัคซีน สนับสนุนปชช.เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด

  • 26 April, 2021
  • กาญจน์ญาณ์ กฤษณ์ชญาคมน์
อดีตรองปธน.เฉินเจี้ยนเหรินบรรยายพิเศษในการประชุมอธิการบดี จัดโดยสวทช.ไทย ชี้ความสำคัญของวัคซีน สนับสนุนปชช.เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด
อดีตรองปธน.เฉินเจี้ยนเหรินบรรยายพิเศษในการประชุมอธิการบดี จัดโดยสวทช.ไทย ชี้ความสำคัญของวัคซีน สนับสนุนปชช.เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด

     สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ของไทย จัดประชุมอธิการบดี (Presidents Forum) ในประเด็นหัวข้อ “เปลี่ยนความท้าทายให้เป็นโอกาสในยุคหลังโควิด -19” (Turning Challenges into Opportunities in the Post-COVID-19 World) เมื่อวันที่ 26 มีนาคมที่ผ่านมา ซึ่งไต้หวันได้รับเชิญให้เข้าร่วมในเวทีระดับนานาชาติดังกล่าว โดยมี ศ.ดร.เฉินเจี้ยนเหริน (陳建仁) อดีตรองประธานาธิบดีไต้หวัน และนักวิจัยประจำสถาบันวิจัยแห่งชาติไต้หวัน (Academia Sinica) เป็นวิทยากรบรรยายออนไลน์ในหัวข้อ “สุขภาพโลกและการฉีดวัคซีนโดยถ้วนหน้า: Global Health and Universal Vaccination” เพื่อแบ่งปันประสบการณ์ของไต้หวันทั้งแนวทางปฏิบัติและความสำเร็จของไต้หวันในการควบคุมเชื้อไวรัสโควิด-19 ในช่วงระยะเวลากว่าหนึ่งปีที่ผ่านมา และชี้ให้เห็นจากข้อมูลสถิติของอังกฤษ สหรัฐอเมริกา และอิสราเอล ที่แสดงให้เห็นว่าการเพิ่มอัตราการฉีดวัคซีนจะช่วยลดอัตราการติดเชื้อและอัตราการเสียชีวิตได้ทันที

     อดีตรองประธานาธิบดีเฉินเจี้ยนเหริน ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมควบคุมโรคของไต้หวัน และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยา ได้ให้ความเห็นและข้อสังเกตโดยสรุปใจความสาระสำคัญได้ ดังนี้

     1. อัตราการฉีดวัคซีนยิ่งสูง ยิ่งทำให้อัตราการเกิดเชื้อโควิด-19 และอัตราการเสียชีวิตลดลงอย่างเห็นได้ชัด ขณะเดียวกัน จำนวนผู้ป่วยยืนยันจะลดลงอย่างรวดเร็ว ประสิทธิภาพจากการป้องกันของวัคซีนมีนัยสำคัญอย่างยิ่งยวด สะท้อนให้เห็นได้จากข้อมูลของอังกฤษ สหรัฐอเมริกา และอิสราเอล ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ในลักษณะเดียวกัน

     2. สิ่งที่น่าสังเกตคือสถานการณ์ในชิลี แม้ว่าจำนวนผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มแรกมีมากถึง 38% แต่เมื่อเทียบกับอังกฤษและสหรัฐอเมริกา ซึ่งประชาชนได้รับการฉีดวัคซีนด้วยยี่ห้อที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นวัคซีนของแอสตราเซเนกา (AZ), ไฟเซอร์ (Pfizer), โมเดอร์นา (Moderna) หรือจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน (Johnson & Johnson) ขณะที่ชิลี ปัจจุบันประชาชนได้รับการฉีดวัคซีนของซิโนแวก (Sinovac) เท่านั้น อัตราการผู้ป่วยยืนยันและอัตราการเสียชีวิตกลับเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไม่มีการลดลงเลย แสดงให้เห็นว่าประสิทธิภาพของการฉีดวัคซีนไม่เป็นไปดังที่หวัง

     ทั้งนี้ อดีตรองประธานาธิบดีเฉินเจี้ยนเหรินยืนยันถึงประสิทธิภาพจากการฉีดวัคซีน และสนับสนุนให้ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีน "ร่วมกันเดินหน้าสู่โค้งสุดท้ายของความสำเร็จในการต่อต้านโรคระบาด"

     ด้าน ดร.หลี่อิ้งหยวน (李應元) ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย ได้สะท้อนความคิดเห็นจากการบรรยายของอดีตรองประธานาธิบดีเฉินเจี้ยนเหริน และให้กำลังใจชาวไต้หวันในประเทศไทยอย่าได้ตื่นตระหนก แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทยช่วงนี้จะกลับมารุนแรงอีกครั้ง จำนวนผู้ป่วยยืนยันในแต่ละวันสูงกว่าการแพร่ระบาดสูงสุดในปีที่แล้วเป็นเท่าตัวก็ตาม แต่จากผลการวิจัยของอดีตรองประธานาธิบดีเฉินเจี้ยนเหริน ทำให้เราทราบได้อย่างชัดเจนว่า วัคซีนเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการยุติการระบาดของโรคโควิด-19 นี้ได้ วงการแพทย์ยังคงพัฒนาวัคซีนและยารักษาโรคอย่างต่อเนื่อง ทุกคนควรเชื่อมั่นว่า ในที่สุด มนุษย์จะสามารถเอาชนะไวรัสโควิด-19 ได้สำเร็จ ขอให้พี่น้องประชาชนชาวไทยและชาวไต้หวันโพ้นทะเลร่วมกันปฏิบัติตามระเบียบการป้องกันการแพร่ระบาดของรัฐบาลไทยอย่างเคร่งครัด ดูแลระมัดระวังป้องกันตนเองและสมาชิกในครอบครัว โดยสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย จะร่วมแรงร่วมใจกับทุกคนในการต่อสู้กับโรคระบาด

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore