ไต้หวันสรุปมาตรการรับมือ 8 ประการ ญี่ปุ่นปล่อยน้ำปนเปื้อนทริเทียมลงทะเล

  • 30 April, 2021
  • แสงชัย กิตติภูมิวงศ์
ไต้หวันสรุปมาตรการรับมือ 8 ประการ ญี่ปุ่นปล่อยน้ำปนเปื้อนทริเทียมลงทะเล
อีก 2 ปีข้างหน้าญี่ปุ่นจะปล่อยน้ำปนเปื้อนทริเทียมลงสู่ทะเล

ทางการญี่ปุ่นแถลงในวันที่ 13 เมษายน 2564 อีก 2 ปีข้างหน้าจะปล่อยน้ำปนเปื้อนทริเทียมลงสู่ทะเล ส่งผลประเทศข้างเคียงพากันประณาม คณะกรรมการพลังงานปรมาณูแห่งชาติของไต้หวันรายงานในเบื้องต้นคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการประมงโดยรอบไต้หวัน เซี่ยเสี่ยวซิง (謝曉星) ประธานคณะกรรมการพลังงานปรมาณูแห่งชาติกล่าวว่า แม้ฝ่ายญี่ปุ่นอ้างว่าสอดคล้องกับกฎกติกาแต่ก็อาจมีความผิดพลาด

คณะกรรมการพลังงานปรมาณูแห่งชาติได้ประชุมข้ามกระทรวง ครั้งที่ 6 ร่วมกับคณะกรรมการกิจการมหาสมุทร คณะกรรมการการเกษตร กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการ กระทรวงวิทยาศาสตร์ กระทรวงคมนาคม ได้ข้อสรุปมาตรการรับมือ 8 ประการคือ

ประการแรก จะเรียกร้องให้ญี่ปุ่นแสดงหลักฐานเอกสารการขออนุญาตปล่อยน้ำปนเปื้อนทริเทียมจากโรงไฟฟ้าฟูกูชิมะ ซึ่งจะต้องแสดงถึงข้อสรุปในการพิจารณา รวมทั้งจะต้องติดตั้งระบบตรวจสอบกัมมันตรังสีโดยรอบไต้หวันเพิ่มเติม และต้องจัดตั้งแพลตฟอร์มให้ข่าวสารต่อไต้หวัน

ประการที่ 2 กระทรวงการต่างประเทศจะติดต่อทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ ขอให้ไต้หวันเข้าร่วมในคณะตัวแทนตรวจสอบการปล่อยน้ำเสียของญี่ปุ่น

ประการที่ 3 จะให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปล่อยน้ำปนเปื้อนทริเทียมลงทะเลให้ประชาชนมีความเข้าใจผ่านทางเว็บไซต์คณะกรรมการพลังงานปรมาณูแห่งชาติ

ประการที่ 4 จะให้ความรู้แก่ประชาชนในเชิงวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจในรูปแบบการถามตอบ

ประการที่ 5 ดำเนินแผนการติดตามสารกัมมันตรังสีและประเมินความปลอดภัยทะเลรอบไต้หวัน ซึ่งรัฐบาลได้อนุมัติแผนเบื้องต้นแล้ว

ประการที่ 6 ในช่วงที่ญี่ปุ่นยังไม่ปล่อยน้ำปนเปื้อนลงสู่ทะเล ไต้หวันจะทำการตรวจสอบปริมาณปนเปื้อนสารทริเที่ยมในทะเลโดยรอบ

ประการที่ 7 คณะกรรมการพลังงานปรมาณูจะช่วยเหลือคณะกรรมการเกษตรในการวิเคราะห์ปริมาณทริเที่ยมในทะเลซึ่งจะต้องมีการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์ต่อไป

ประการที่ 8 หากการปล่อยน้ำเสียของญี่ปุ่นทำให้เกิดความเสียหายต่อชาวประมง หน่วยงานข้ามกระทรวงของไต้หวันจะร่วมกันประเมินและเรียกร้องความเสียหายตามกฎหมาย

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore