คณะกรรมการชาวจีนโพ้นทะเลใช้เทคโนโลยีส่งเสริมความรุ่งเรืองร่วมกัน

  • 30 April, 2021
  • แสงชัย กิตติภูมิวงศ์
คณะกรรมการชาวจีนโพ้นทะเลใช้เทคโนโลยีส่งเสริมความรุ่งเรืองร่วมกัน
ถงเจิ้นหยวน ประธานคณะกรรมการชาวจีนโพ้นทะเล(ภาพซ้าย)ให้สัมภาษณ์สถานีวิทยุ RTI

ในภาวะการระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อเจ้าหน้าที่คณะกรรมการชาวจีนโพ้นทะเลไม่สามารถเดินทางไปให้บริการชาวจีนโพ้นทะเลและชาวไต้หวันในพื้นที่ต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ถงเจิ้นหยวน (童振源) ประธานคณะกรรมการชาวจีนโพ้นทะเลกล่าวว่า รัฐบาลอาศัยจุดเด่นเทคโนโลยีสมัยใหม่ผลักดันการบริการหลากหลายรูปแบบ เช่นบัญชีไลน์ และ แพลตฟอร์ม ดิจิทัล เป็นการเชื่อมร้อยไข่มุกซึ่งก็คือชาวจีนโพ้นทะเลและชาวไต้หวันในต่างประเทศเข้ากับหน่วยงานในไต้หวัน

ถงเจิ้นหยวน ให้สัมภาษณ์สถานีวิทยุ RTI กล่าวว่า ชาวจีนโพ้นทะเลและชาวไต้หวันในต่างประเทศเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่มีความสำคัญมาก ในยามไต้หวันต้องการขยายตลาดไปต่างประเทศ จะต้องอาศัยบุคคลเหล่านี้เป็นผู้นำทาง ขณะเดียวกันสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ การแข่งขัน การบ่มเพาะบุคลากร เทคโนโลยีในทั่วโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการชาวจีนโพ้นทะเลเป็นผู้ให้การสนับสนุนต่อชาวจีนโพ้นทะเลและชาวไต้หวันในต่างประเทศได้เช่นกัน เป็นการเชื่อมโยงสร้างความรุ่งเรืองร่วมกัน

ถงเจิ้นหยวนกล่าวว่า “ปัจจุบันคณะกรรมการชาวจีนโพ้นทะเลมีการจัดตั้งแพลตฟอร์ม ดิจิทัล 37 แห่ง และมีบัญชี Lineทั้ง 37 แห่ง พวกเราได้จัดทำคู่มือให้บริการ รวบรวมข้อมูลรัฐบาล คณะกรรมการชาวจีนโพ้นทะเล สำนักงานตัวแทนของไต้หวัน และองค์กรการค้าไต้หวันในท้องถิ่นต่างๆ ตลอดจนแนะนำสภาพแวดล้อมการลงทุนและภาวะเศรษฐกิจ”

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore