กระทรวงการต่างประเทศไต้หวันและเซนต์ลูเซียลงนามความร่วมมือบ่มเพาะบุคลากร

  • 30 April, 2021
  • แสงชัย กิตติภูมิวงศ์
กระทรวงการต่างประเทศไต้หวันและเซนต์ลูเซียลงนามความร่วมมือบ่มเพาะบุคลากร
เถียนจงกวง รมช.กระทรวงการต่างประเทศ(ขวา) Amb. Edwin Laurent เอกอัครราชทูตเซนต์ลูเซียประจำไต้หวัน(ซ้าย) ลงนามความร่วมมือบ่มเพาะบุคลากร

กระทรวงการต่างประเทศไต้หวันแถลงว่า วิทยาลัยการทูตซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงการต่างประเทศของไต้หวันและเซนต์ลูเซีย ลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกัน โดยเถียนจงกวง (田中光) รมช. กระทรวงการต่างประเทศและอธิการบดีวิทยาลัยการทูตและและการต่างประเทศของไต้หวัน กับ Amb. Edwin Laurent เอกอัครราชทูตประจำไต้หวันและอธิการบดีวิทยาลัยการทูตของเซนต์ลูเซีย เป็นตัวแทนในการลงนามระหว่างกัน ในวันที่ 29 เมษายน 2564

เถียนจงกวงกล่าวว่า การลงนามความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นหลักไมล์ใหม่ด้านความสัมพันธ์สองฝ่าย ในอนาคตจะมีการติดต่อแลกเปลี่ยนในด้านการบ่มเพาะบุคลากร การติดต่อระหว่างนักวิชาการและคลังสมอง การวิเคราะห์นโยบายการทูต เป็นต้น

Amb. Edwin Laurent กล่าวว่า หลังจาก Sarah Flood-Beaubrun รมว. กระทรวงการต่างประเทศเซนต์ลูเซียขึ้นดำรงตำแหน่งเมื่อปี 2016 ได้วางแผนจัดตั้งวิทยาลัยการทูต และสำเร็จลงในปี 2020 ที่ผ่านมา การร่วมมือระหว่างไต้หวันกับเซนต์ลูเซียจะช่วยยกระดับการพัฒนาบุคลากรการทูตระหว่างกัน

กระทรวงการต่างประเทศไต้หวันแถลงว่า เซนต์ลูเซียเป็นมิตรประเทศสำคัญของไต้หวันในทะเลแคริบเบียน ได้ฟื้นฟูความสัมพันธ์การทูตระหว่างกันเมื่อปี 2007 ที่ผ่านมานั้น การพัฒนาความร่วมมือระหว่างกันเป็นที่ยอมรับจากพรรคฝ่ายค้านและรัฐบาลในเซนต์ลูเซีย การลงนามความตกลงครั้งนี้ถือเป็นการร่วมมือการบ่มเพาะบุคลากรการทูตในแนวลึกและกระชับสัมพันธภาพให้มั่นคงสืบไป

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore