ปธน. ไช่อิงเหวิน ลงนามกฎหมายการคุ้มครองและการประกันอุบัติภัยการทำงานเป็นของขวัญวันแรงงาน

  • 30 April, 2021
  • แสงชัย กิตติภูมิวงศ์
ปธน. ไช่อิงเหวิน ลงนามกฎหมายการคุ้มครองและการประกันอุบัติภัยการทำงานเป็นของขวัญวันแรงงาน
ในโอกาสวันแรงงาน (1 พฤษภาคม) ปธน. ไช่อิงเหวิน (กลาง) ลงนามกฎหมายการคุ้มครองและการประกันอุบัติภัยการทำงานของแรงงาน เมื่อ 30 เมษายน 2564

หลังสภานิติบัญญัติไต้หวันผ่านการพิจารณากฎหมายวาระ 3 กฎหมายการคุ้มครองและการประกันอุบัติภัยการทำงานของแรงงานแล้ว ในโอกาสวันแรงงาน 1 พฤษภาคม ปธน. ไช่อิงเหวิน เปิดโอกาสให้แรงงานดีเด่นเข้าพบในวันที่ 30 เมษายน 2564 ปธน. ได้ลงนามกฎหมายดังกล่าวต่อสาธารณะด้วย

ปธน. ไช่ กล่าวว่า ที่ผ่านมานั้นกฎระเบียบการประกันอุบัติภัยแรงงานกระจายอยู่ในกฎหมายต่างๆ ซึ่งไม่สมบูรณ์ ขณะนี้รัฐบาลดำเนินการตามข้อเสนอของกลุ่มองค์กรแรงงาน ได้ผ่านกฎหมายการคุ้มครองและการประกันอุบัติภัยการทำงานของแรงงาน ถือเป็นหลักไมล์ใหม่ในการปกป้องสิทธิประโยชน์แรงงาน

ปธน. ไช่ สั่งการให้กระทรวงแรงงานดำเนินการตามกฎหมายอย่างจริงใจ การผ่านกฎหมายจึงจะถือเป็นของขวัญวันแรงงานที่แท้จริง ปธน. ยังได้ขอบคุณแรงงานที่ปฏิบัติหน้าที่เต็มความสามารถ ในไต้หวันมีแรงงาน 10 ล้านกว่าคน คิดเป็นสัดส่วน 90% ของผู้มีงานทำ การดูแลแรงงานให้ดีก็เท่ากับเป็นการดูแลประชาชนโดยรวมของไต้หวัน ตั้งแต่ ปี 2016 รัฐบาลได้ดำเนินการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับแรงงานหลายประการให้มีความสมบูรณ์ ปกป้องสิทธิประโยชน์แรงงาน ปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำติดต่อกัน 5 ปี และยังได้เพิ่มฐานเงินลดหย่อนค่าครองชีพสำหรับการหักรายได้เพื่อการจ่ายภาษีบุคคลธรรมดา เป็นการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของแรงงาน รัฐบาลจะดำเนินการต่อไปในการส่งเสริมผู้ประกอบการปรับเพิ่มค่าจ้าง เพื่อดูแลแรงงานให้ได้รับผลประโยชน์เหมาะสมตามภาวะเศรษฐกิจ

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore