ไต้หวันเตรียมส่งเครื่องบินอพยพชาวไต้หวันออกจากอินเดีย หนีโควิด19

  • 05 May, 2021
  • กฤษณัย ไสยประภาสน์
ไต้หวันเตรียมส่งเครื่องบินอพยพชาวไต้หวันออกจากอินเดีย หนีโควิด19
ไต้หวันเตรียมส่งเครื่องบินอพยพชาวไต้หวันออกจากอินเดีย หนีโควิด19

 

      สืบเนื่องจากสถานการณ์การระบาดโควิด19 ในอินเดีย ที่ยังคงร้อนระอุต่อเนื่อง มีผู้ติดเชื้อวันละหลายแสนคน นายเถียนจงกวง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างปรเทศ ไต้หวัน สาธารณรัฐจีน เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงการต่างประเทศ ไต้หวันกำลังประสานงานกับสายการบินเพื่อส่งเครื่องบินพิเศษไปรับชาวไต้หวันที่มีความจำเป็นต้องเดินทางการกลับไต้หวัน หรืออาจจะโดยสารเที่ยวบินของสายการบินแจแปนแอร์ไลน์เปลี่ยนเครื่องกลับไต้หวันได้ จนถึงตอนนี้ มีชาวไต้หวันเดินทางกลับจากอินเดียแล้วประมาณ 20 คน

       ไต้หวันส่งสิ่งของอุปกรณ์การแพทย์และยาไปช่วยเหลืออินเดีย 

           ไต้หวันได้ส่งอุปกรณ์การแพทย์ชุดแรกไปช่วยอินเดียแล้ว อาทิ เครื่องผลิตก๊าซออกซิเจนจำนวน 150 เครื่อง ถังก๊าซออกซิเจน 500 ถัง โดยส่งถึงอินเดียเมื่อวันที่ 2 ที่ผ่านมา ซึ่งจะมีล๊อตที่ 2 ล๊อตที่ 3 ในอนสคต แต่ในช่วงนี้ไชน่าแอร์ไลน์ไม่มีเที่ยวบินไปอินเดีย ดังนั้น กระทรวงการต่างประเทศ ไต้หวัน จึงกำลังพิจารณาที่จะใช้บริการของ DHL หรือ FedEx หรือเช่าเหมาลำ และพิจารณาส่งไปทางเรือ เพื่อช่วยเหลืออินเดีย

ไต้หวันส่งสิ่งของอุปกรณ์การแพทย์และยาไปช่วยเหลืออินเดีย 

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore