ไต้หวัน-แคนาดาดร่วมมือพัฒนาเส้นหมี่ที่ผลิตจากข้าว-ถั่วชิกพี มีปริมาณโปรตีนจากพืชเพิ่ม 2 เท่า

  • 10 June, 2021
  • มนภรณ์ ไชยวุฒิ
ไต้หวัน-แคนาดาดร่วมมือพัฒนาเส้นหมี่ที่ผลิตจากข้าว-ถั่วชิกพี มีปริมาณโปรตีนจากพืชเพิ่ม 2 เท่า
ไต้หวัน-แคนาดาดร่วมมือพัฒนาเส้นหมี่ที่ผลิตจากข้าว-ถั่วชิกพี มีปริมาณโปรตีนจากพืชเพิ่ม 2 เท่า

     แนวคิดการพัฒนาความยั่งยืนด้านอาหารที่ขยายวงกว้าง ทำให้โปรตีนจากพืชกลายเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ถูกจับตามอง ประเทศฝั่งตะวันตกเริ่มต้นจากการใช้ถั่วลันเตามาแปรรูปเป็นเนื้อสัตว์จากพืช ซึ่งในความจริงแล้วตอนนี้ยังมีถั่วชิกพีหรือถั่วลูกไก่ (Chickpea) ที่เป็นวัตถุดิบกำลังได้รับความนิยมในอุตสาหกรรมนี้เช่นกัน

     ศูนย์วิจัยและส่งเสริมการเกษตรนครไทจงได้เผยแพร่ผลิตภัณฑ์เส้นหมี่ที่มีการผสมถั่วชิกพีลงไป ทำให้เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและดีต่อสุขภาพของผู้บริโภค เส้นหมี่แบบดั้งเดิมที่ประชาชนไต้หวันชอบรับประทานจะมีปริมาณโปรตีนเพียงร้อยละ 5-6 เท่านั้น ขณะที่ปริมาณไยอาหารก็มีเพียงร้อยละ 0.5-0.6 ซึ่งไม่เพียงพอ ดังนั้นทางศูนย์วิจัยและส่งเสริมการเกษตรนครไทจง จึงร่วมมือแบบทวิภาคีกับศูนย์วิจัยพัฒนา Guelph research and development centre ประเทศแคนาดา ทำการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์เส้นหมี่ที่มีการผสมถั่วชิกพีลงไป จนได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ชื่อว่า “เส้นหมี่จากข้าวผสมถั่ว” 

     เส้นหมี่จากข้าวผสมถั่วจะมีปริมาณโปรตีนเพิ่มขึ้น 9.2%-10.3% ส่วนปริมาณแป้งที่ถูกย่อยอย่างช้า (Slowly Digestible Starch หรือ SDS) เพิ่มขึ้นจาก 4.3% เป็น 7.2% และแป้งทนต่อการย่อยด้วยเอนไซม์ (Resistant starch หรือ RS) เพิ่มขึ้นจาก 1.7% เป็น 2.4% ซึ่งเมื่อเทียบกับเส้นหมี่แบบดั้งเดิมจะช่วยให้ระดับน้ำตาลในเลือดของร่างกายมนุษย์ไม่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วระหว่างกระบวนการย่อยอาหาร นอกจากนี้ยังเพิ่มปริมาณกรดอะมิโนของโปรตีนจากข้าวและลดปริมาณกรดไลซีนให้น้อยลงอันเป็นผลดีต่อสุขภาพด้วย คาดว่าครึ่งหลังปี ค.ศ.2021 จะได้ออกวางจำหน่ายสู่ท้องตลาดโดยมีราคาแพงกว่าเส้นหมี่ปกติประมาณร้อยละ 20-30 เนื่องจากการนำเข้าวัตถุดิบอย่างถั่วชิกพีมาใช้ในกระบวนการการผลิต

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore