:::

ศูนย์บัญชาการควบคุมโรคยืนยันวัคซีนโมเดอร์นา 240,000 โดส มาถึงไต้หวันบ่ายนี้

  • 18 June, 2021
  • แสงชัย กิตติภูมิวงศ์
ศูนย์บัญชาการควบคุมโรคยืนยันวัคซีนโมเดอร์นา 240,000 โดส มาถึงไต้หวันบ่ายนี้
ศูนย์บัญชาการควบคุมโรคยืนยันวัคซีนโมเดอร์นา 240,000 โดส มาถึงไต้หวันบ่ายนี้ 18 มิถุนายน 2564

หลังจากไต้หวันได้รับวัคซีนโมเดอร์นา ล็อตแรก 150,000 โดส เมื่อ 28 พฤษภาคม 2564 การส่งมอบล็อตที่ 2 จำนวน 650,000 โดส แบ่งเป็น 2 ครั้ง ครั้งแรกจำนวน 240,000 โดส ส่งมาจากสนามบินลักแซมเบิร์ก เวลา 18:00 น. ของวันที่ 17 ถึงสนามบินนานาชาติเถาหยวน ตอนบ่าย วันที่ 18 มิถุนายน วัคซีนล็อตนี้ วันหมดอายุคือ 15 ธันวาคม 2564

ศูนย์บัญชาการควบคุมโรคแถลงว่า ไต้หวันสั่งซื้อวัคซีนโมเดอร์นา 5.05 ล้านโดส จากสหรัฐฯ ตั้งแต่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 แต่ละขวดฉีดได้ 10 คน เก็บรักษาในอุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส เก็บไว้ได้ไม่เกิน  6 เดือน ในอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส เก็บไว้ได้ไม่เกิน 30 วัน วัคซีนชนิดนี้ต้องฉีดคนละ 2 โดส ห่างกัน 28 วัน ประสิทธิภาพการป้องกันโรค 94%

เฉินจงเอี้ยน (陳宗彥) รองผู้อำนวยการศูนย์บัญชาการควบคุมโรคบอกว่า กลุ่มผู้ที่จะได้รับการฉีดวัคซีนล็อตนี้ ขึ้นอยู่กับการประชุมหารือของผู้เชี่ยวชาญของศูนย์บัญชาการควบคุมโรค สำหรับกรณีสหรัฐฯ บริจาควัคซีนให้ไต้หวัน 750,000 โดส เฉินจงเอี้ยนบอกว่า หากมีการยืนยันจะแจ้งรายละเอียดต่อสาธารณะในทันที

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore