:::

ไต้หวันพบผู้ป่วยโควิดเพิ่ม 75 ราย ยอดผู้ติดเชื้อรายวันต่ำกว่ำ 100 คน เป็นครั้งแรกหลังประกาศมาตรการป้องกันโรคระดับ 3

  • 21 June, 2021
  • กาญจน์ญาณ์ กฤษณ์ชญาคมน์
ไต้หวันพบผู้ป่วยโควิดเพิ่ม 75 ราย ยอดผู้ติดเชื้อรายวันต่ำกว่ำ 100 คน เป็นครั้งแรกหลังประกาศมาตรการป้องกันโรคระดับ 3
ไต้หวันพบผู้ป่วยโควิดเพิ่ม 75 ราย ยอดผู้ติดเชื้อรายวันต่ำกว่ำ 100 คน เป็นครั้งแรกหลังประกาศมาตรการป้องกันโรคระดับ 3

     หลังจากไต้หวันประกาศมาตรการป้องกันโรคระดับ 3 ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 19 พ.ค. เป็นต้นมา ผ่านไปแล้ว 34 วัน ในวันนี้เป็นครั้งแรกที่จำนวนผู้ป่วยยืนยันเพิ่มขึ้นต่ำกว่าหลักร้อย ศูนย์บัญชาการควบคุมโรคไต้หวัน แถลงจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (โรคโควิด-19) ณ วันจันทร์ที่ 21 มิ.ย. 2564 ไต้หวันพบผู้ป่วยยืนยันภายในประเทศเพิ่ม 75 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่มในวันนี้ 20 ราย ยอดผู้เสียชีวิตสะสม 569 ราย ยอดผู้ป่วยสะสมรวม 14,080 ราย ในจำนวนนี้ติดเชื้อในประเทศ 12,862 ราย ติดเชื้อจากต่างประเทศ 1,165 ราย

     ผู้ป่วยยืนยันภายในประเทศวันนี้ 75 ราย เป็นเพศชาย 35 ราย เพศหญิง 40 ราย อายุระหว่าง 5-80 กว่าปี เริ่มมีอาการแรกสุดระหว่างวันที่ 8-20 มิ.ย. อาศัยในนครนิวไทเปมากที่สุด 38 ราย รองลงมาคือ กรุงไทเป 22 ราย นครเถาหยวน 5 ราย เหมียวลี่ 3 ราย จีหลง และนครไทจง เมืองละ 2 ราย นครเกาสง หยุนหลิน และจางฮั่ว เมืองละ 1 ราย ในจำนวนนี้อยู่นอกกรุงไทเปและนครนิวไทเป 15 ราย ทราบแหล่งที่มาของการติดเชื้อ 15 ราย

     สำหรับผู้เสียชีวิตในวันนี้ 20 ราย เป็นเพศชาย 14 ราย เพศหญิง 6 ราย อายุระหว่าง 50-90 กว่าปี เริ่มมีอาการแรกสุดระหว่างวันที่ 13 พ.ค.- 16 มิ.ย. เสียชีวิตระหว่างวันที่ 2-20 มิ.ย. ในจำนวนยอดผู้เสียชีวิตสะสม 569 ราย แบ่งเป็นผู้เสียชีวิตที่ติดเชื้อในประเทศ 562 ราย อาศัยในนครนิวไทเป 289 ราย กรุงไทเป 221 ราย จีหลง 18 ราย เถาหยวน 15 ราย จางฮั่ว 8 ราย นครไทจง 4 ราย อี๋หลาน และซินจู๋ เมืองละ 2 ราย ไถตง หยุนหลิน และนครเกาสง เมืองละ 1 ราย ผู้เสียชีวิตที่ติดเชื้อจากต่างประเทศ 7 ราย

     ศูนย์บัญชาการควบคุมโรคเปิดเผยสถานะผู้ป่วยยืนยันที่อาการหายดีออกจากการกักตัวแล้วระหว่างวันที่ 11 พ.ค.-19 มิ.ย. มีจำนวน 7,534 ราย จากจำนวนผู้ป่วยยืนยัน 12,697 ราย คิดเป็นสัดส่วน 59.3%

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore