:::

ไต้หวันปรับเปลี่ยนกลุ่มผู้มีสิทธิ์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ใหม่ รอบนี้สตรีมีครรภ์ และคนอายุ 50-64 ปีได้ฉีดแล้ว

  • 21 June, 2021
  • กาญจน์ญาณ์ กฤษณ์ชญาคมน์
ไต้หวันปรับเปลี่ยนกลุ่มผู้มีสิทธิ์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ใหม่ รอบนี้สตรีมีครรภ์ และคนอายุ 50-64 ปีได้ฉีดแล้ว
ไต้หวันปรับเปลี่ยนกลุ่มผู้มีสิทธิ์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ใหม่ รอบนี้สตรีมีครรภ์ และคนอายุ 50-64 ปีได้ฉีดแล้ว

     ญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกาบริจาควัคซีนป้องกันโควิด-19 จัดส่งมาให้ไต้หวันแล้วรวม 3.74 ล้านโดส แบ่งเป็นวัคซีนแอสตราเซนากาจากญี่ปุ่น 1.24 ล้านโดส และวัคซีนโมเดอร์นาจากสหรัฐอเมริกา 2.5 ล้านโดส ในวันนี้ (21 มิ.ย.) ศูนย์บัญชาการควบคุมโรคไต้หวันจึงประกาศขยายขอบเขตกลุ่มผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฉีดวัคซีนจาก 7 ประเภท เป็น 10 ประเภท โดยเพิ่มสตรีมีครรภ์ให้มีสิทธิ์ฉีดวัคซีนก่อนโดยจัดอยู่ในประเภทที่ 6 ร่วมกับผู้สูงอายุวัย 75 ปีขึ้นไป เนื่องจากพิจารณาประเมินแล้วว่า หลังจากสตรีมีครรภ์ติดเชื้อโควิด-19 แล้ว เมื่อคลอดบุตรอาจมีอาการป่วยรุนแรงหรือเสียชีวิตได้ง่าย จึงจัดให้อยู่ในกลุ่มผู้มีสิทธิ์ได้รับการฉีดวัคซีนโดยรัฐออกค่าใช้จ่ายให้ ซึ่งปัจจุบันทั่วไต้หวันมีสตรีมีครรภ์ประมาณ 180,000 คน

     นายเฉินสือจง (陳時中) ผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการควบคุมโรคไต้หวัน ย้ำเตือนว่า ก่อนที่สตรีมีครรภ์จะเข้ารับการฉีดวัคซีนควรปรึกษาแพทย์เพื่อประเมินความเสี่ยงและประโยชน์ที่ได้รับจากการฉีดวัคซีน ก่อนตัดสินใจว่าจะฉีดวัคซีนหรือไม่ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้สตรีมีครรภ์บางคนสามารถเลือกวัคซีนยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งได้ ปัจจุบันวัคซีนโมเดอร์นาเปิดให้ฉีดถึงกลุ่มเป้าหมายประเภทที่ 3 วัคซีนแอสตราเซเนกาเปิดให้ฉีดถึงกลุ่มเป้าหมายประเภทที่ 7 ดังนั้น สตรีมีครรภ์ที่อยู่ในข่ายกลุ่มเป้าหมายประเภทที่ 1-3 สามารถเลือกวัคซีนตัวใดตัวหนึ่งจากสองยี่ห้อนี้ก็ได้

     ก่อนหน้านี้ ศูนย์บัญชาการควบคุมโรคติดต่อไต้หวันได้ประกาศกลุ่มเป้าหมายที่มีสิทธิ์เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 โดยรัฐออกค่าใช้จ่ายให้ ประเภทที่ 1-7 เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. และบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย. เป็นต้นมา ล่าสุด วันที่ 21 มิ.ย. ได้ประกาศขยายขอบเขตกลุ่มเป้าหมายที่มีสิทธิ์เข้ารับการฉีดวัคซีนใหม่ตามลำดับประเภท โดยประเภทที่ 8 ได้แก่ ผู้มีอายุ 65-74 ปี ซึ่งมีจำนวนประชากรประมาณ 1.985 ล้านคน (แต่หากเป็นมีสถานะเป็นชนพื้นเมือง อายุ 55-64 ปี จัดอยู่ในประเภทที่ 8 ด้วย) ประเภทที่ 9 ได้แก่ ผู้มีอายุ 19-64 ปีที่มีโรคประจำตัวมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดอาการป่วยรุนแรงจากเชื้อโควิด-19 ผู้ป่วยโรคหายาก และผู้ป่วยบาดเจ็บรุนแรง ซึ่งมีจำนวนประมาณ 3.875 ล้านคน และประเภทที่ 10 ผู้มีอายุ 50-64 ปี ซึ่งมีจำนวนประมาณ 5.3 ล้านคน รวมกลุ่มเป้าหมายประเภทที่ 1-10 จำนวน 14.92 ล้านคน คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 60% ของจำนวนประชากรทั้งหมด

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore