:::

กต. ไต้หวันย้ำต่ออายุฟรีวีซ่าให้ไทยและหลายประเทศจนถึงกลางปีหน้า แต่ยังไม่อนุญาตให้ต่างชาติมาเที่ยวไต้หวันได้ในช่วงโควิด-19ระบาด

  • 21 July, 2021
  • กฤษณัย ไสยประภาสน์
กต. ไต้หวันย้ำต่ออายุฟรีวีซ่าให้ไทยและหลายประเทศจนถึงกลางปีหน้า แต่ยังไม่อนุญาตให้ต่างชาติมาเที่ยวไต้หวันได้ในช่วงโควิด-19ระบาด
กต. ไต้หวันย้ำต่ออายุฟรีวีซ่าให้ไทยและหลายประเทศจนถึงกลางปีหน้า แต่ยังไม่อนุญาตให้ต่างชาติมาเที่ยวไต้หวันได้ในช่วงโควิด-19ระบาด

 

            กระทรวงการต่างประเทศ ไต้หวัน สาธารณรัฐจีน ได้ประกาศต่ออายุแผนการทดลองยกเว้นวีซ่าท่องเที่ยวให้แก่ไทย บรูไน ฟิลิปปินส์ และรัสเซีย ที่กำลังจะหมดอายุลงในวันที่ื 31 ก.ค. 2564 ออกไปอีก 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 2564 ถึง 31 ก.ค. 2565 และขยายระยะเวลาแผน “หงกวน” ซึ่งก็คือวีซ่าอิเล็กทรอนิกส์กรุ๊ปทัวร์ท่องเที่ยว และอำนวยความสะดวกการขอวีซ่าออนไลน์สำหรับประชาชนในอาเซียน ออกไปจนถึงสิ้นปีหน้า (31 ธ.ค. 2565) 

           ทั้งนี้ กระทรวงการต่างประเทศ ไต้หวัน ระบุว่า การดำเนินมาตรการดังกล่าวข้างต้นจะมีการพิจารณาผลการดำเนินการและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพเป็นระยะๆ เพื่อเสริมปฏิสัมพันธ์ทวิภาคีในเชิงลึก พร้อม ๆ กับการคำนึงความมั่นคงปลอดภัยของสังคมด้วย 

           นอกจากนี้ กระทรวงการต่างประเทศไต้หวันยังได้ระบุเป็นพิเศษว่า การขยายระยะเวลายกเว้นวีซ่าดังกล่าว เป็นเพียงการขยายระยะเวลาของมาตรการที่มีอยู่เดิมเท่านั้น มิได้หมายความว่าจะอนุญาตให้ชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวไต้หวันได้ในช่วงการระบาดของโควิด-19   

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore