:::

คลัสเตอร์ในกลุ่มคนหนุ่มสาวมีจำนวนเพิ่มขึ้น เฉินสือจงเผยสาเหตุที่อาจเป็นไปได้

  • 22 July, 2021
  • มนภรณ์ ไชยวุฒิ
คลัสเตอร์ในกลุ่มคนหนุ่มสาวมีจำนวนเพิ่มขึ้น เฉินสือจงเผยสาเหตุที่อาจเป็นไปได้
คลัสเตอร์ในกลุ่มคนหนุ่มสาวมีจำนวนเพิ่มขึ้น เฉินสือจงเผยสาเหตุที่อาจเป็นไปได้

     เฉินสือจง (陳時中) ผู้บัญชาการ ศูนย์บัญชาการควบคุมโรคไต้หวัน ชี้ว่า ในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาพบการติดเชื้อแบบคลัสเตอร์ภายในครอบครัวเพิ่มขึ้นและอายุของผู้ติดเชื้อก็น้อยลง โดยร้อยละ 42 ของผู้ป่วยยืนยันในสัปดาห์ที่แล้วมีอายุระหว่าง 20-39 ปี ทั้งนี้แม้ผู้ป่วยยืนยันจะเป็นกลุ่มคนหนุ่มสาวเพิ่มขึ้น ก็ไม่ได้หมายความว่ากลุ่มคนหนุ่มสาวติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างกะทันหัน เพียงแต่จำนวนผู้ป่วยยืนยันหลายสิบคนที่เพิ่มในแต่ละวันมีสัดส่วนอายุอยู่ในกลุ่มคนหนุ่มสาวค่อนข้างสูง

     เฉินสือจงกล่าวว่า การระบาดแพร่ระบาดรุนแรงในช่วงก่อนหน้านี้ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่เป็นวัยกลางคนและผู้สูงอายุ ซึ่งแตกต่างจากช่วงนี้ที่แม้ว่าการแพร่ระบาดจะเริ่มทุเลาลง คนหนุ่มสาวออกบ้านไปทำงานและเดินทางสัญจรมากขึ้นจึงมีความเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อ และพอกลับถึงบ้านก็เข้าไปสัมผัสใกล้ชิดกับคนในครอบครัว ส่งผลให้เกิดการแพร่ระบาดแบบคลัสเตอร์ในครอบครัวและกลุ่มคนหนุ่มสาว ศูนย์บัญชาการควบคุมโรคไต้หวันจึงแจ้งเตือนไปยังรัฐบาลท้องถิ่นให้เพิ่มความสนใจกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ในกลุ่มคนหนุ่มสาว และเรียกร้องให้ดำเนินการสอบสวนโรคเพื่อหาความเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่ต่างๆ และสกัดกั้นต้นนตอของการแพร่ระบาดโดยเร็วที่สุด

     สำหรับมาตรการเสริมสร้างการป้องกันโรคระบาด นโยบายสำคัญคือการฉีดวัคซีนซึ่งจากสถิติของศูนย์บัญชาการควบคุมโรคไต้หวันจนถึงวันที่ 20 กรกฎาคม มีคนลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้วประมาณ 22,800,000 ครั้ง มียอดสะสมผู้ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว 5,670,000 คน คิดเป็นอัตราครอบคลุมประชากร 23.5%

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore