:::

พรุ่งนี้เป็นต้นไปไต้หวันลดระดับมาตรการป้องกันโรคเป็นระดับ 2 แต่มาตรการควบคุมพรมแดนอย่างเข้มงวดขยายระยะเวลาต่อไป ส่วนวัคซีนพาสปอร์ตไต้หวันยังไม่คิดจัดทำ

  • 26 July, 2021
  • กาญจน์ญาณ์ กฤษณ์ชญาคมน์
พรุ่งนี้เป็นต้นไปไต้หวันลดระดับมาตรการป้องกันโรคเป็นระดับ 2 แต่มาตรการควบคุมพรมแดนอย่างเข้มงวดขยายระยะเวลาต่อไป ส่วนวัคซีนพาสปอร์ตไต้หวันยังไม่คิดจัดทำ
พรุ่งนี้เป็นต้นไปไต้หวันลดระดับมาตรการป้องกันโรคเป็นระดับ 2 แต่มาตรการควบคุมพรมแดนอย่างเข้มงวดขยายระยะเวลาต่อไป ส่วนวัคซีนพาสปอร์ตไต้หวันยังไม่คิดจัดทำ

     นายเฉินสือจง (陳時中) ผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการควบคุมโรคไต้หวัน แถลงว่า ถึงแม้สถานการณ์โรคโควิด-19 ในไต้หวันจะทุเลาลงแล้ว ตั้งแต่วันที่ 27 ก.ค. เป็นต้นไป จึงลดระดับมาตรการป้องกันโรคเป็นระดับ 2  แต่เนื่องจากสถานการณ์การระบาดทั่วโลกยังคงทวีความรุนแรง เชื้อโควิด-19 กลายพันธุ์สายพันธุ์เดลตาแพร่กระจายอย่างต่อเนื่อง การควบคุมพรมแดนของไต้หวันจึงยังไม่สามารถผ่อนคลายลงได้ โดยจะยังคงดำเนินมาตรการควบคุมพรมแดนอย่างเข้มงวดต่อไป เพื่อหลีกเลี่ยงมิให้ผู้ป่วยจากต่างประเทศที่เดินทางเข้ามามีจำนวนเพิ่มขึ่น ประสิทธิภาพในการกักกันโรคและป้องกันโรคตลอดจนทรัพยากรทางแพทย์ของไต้หวันต้องรับภาระหนักจนเกินไป ดังนั้น ผู้ที่ไม่มีสัญชาติไต้หวันและไม่มีใบถิ่นที่อยู่ของไต้หวันที่ยังไม่หมดอายุต้องชะลอการเดินทางเข้าไต้หวันชั่วคราว ยกเว้นกรณีฉุกเฉินหรือตามหลักมนุษยธรรม และงดผู้โดยสารระหว่างประเทศแวะเปลี่ยนเครื่องที่ไต้หวันชั่วคราว ขอย้ำว่า ศูนย์บัญชาการควบคุมโรคจะพิจารณาจากสถานการณ์ภายในประเทศ ต่างประเทศ และสถานการณ์การป้องกันโรคในระดับชุมชน ในการปรับเปลี่ยนตามพฤติการณ์ที่เหมาะสม

     ส่วนกรณีที่ญี่ปุ่นเริ่มใช้วัคซีนพาสปอร์ตในวันนี้ ผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการควบคุมโรคไต้หวัน ชี้ว่า ขณะนี้ไต้หวันยังไม่พิจารณาการจัดทำวัคซีนพาสปอร์ต เนื่องจากอัตราการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในประเทศยังค่อนข้างต่ำ และประเด็นเรื่องวัคซีนพาสปอร์ตระหว่างประเทศก็ยังมีประเด็นที่ขัดแย้ง หากประชาชนไม่ประสงค์จะฉีดวัคซีน การดำเนินการเช่นนี้อาจกลายเป็นผลร้ายต่อการดำรงซึ่งเสรีภาพของประชาชน รอให้หลังจากไต้หวันฉีดวัคซีนภายในประเทศจนถึงระดับหนึ่งแล้ว จึงค่อยหารือร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการสร้างความสมดุลระหว่างวัคซีนพาสปอร์ตและสิทธิมนุษยชน

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore