:::

ฟอร์โมซาพลาสติกกรุ๊ปบริจาคเงิน 1,000 ล้านเหรียญไต้หวันให้รัฐบาลใช้เยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด

  • 27 July, 2021
  • อัญชัน ทรงพุทธิ์
ฟอร์โมซาพลาสติกกรุ๊ปบริจาคเงิน 1,000 ล้านเหรียญไต้หวันให้รัฐบาลใช้เยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด
ฟอร์โมซาพลาสติกกรุ๊ปบริจาคเงิน 1,000 ล้านเหรียญไต้หวันให้รัฐบาลใช้เยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด

   วันที่ 27 ก.ค.นี้ กลุ่มฟอร์โมซาพลาสติก (Formosa Plastics Group) ยักษ์ใหญ่ในวงการอุตสาหกรรมพลาสติก ปิโตรเคมี  สิ่งทอ อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีชีวภาพ การแพทย์และอื่นๆ นับเป็นกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ของไต้หวัน ปัจจุบันมีพนักงานประมาณ 115,000 กว่าคน ประกาศบริจาคเงินจำนวน1,000 ล้านเหรียญไต้หวัน ให้รัฐบาลนำไปใช้เยียวยาประชาชนและผู้ประกอบการในธุรกิจต่างๆที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19

   แถลงการณ์ของกลุ่มฟอร์โมซาพลาสติกระบุว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19 ) ทั่วโลกตั้งแต่ต้นปี 2020 ตราบจนถึงปัจจุบัน ได้ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนในโลกรวมถึงภาคอุตสาหกรรมของไต้หวันด้วย โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการบริการซึ่งได้รับผลกระทบค่อนข้างรุนแรง ผู้ประกอบการจำนวนมากจำเป็นต้องปิดกิจการหรือล้มละลาย ประชาชนที่ต้องตกงานหรือต้องหยุดทำงานโดยไม่ได้รับค่าจ้างมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนและเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการจำนวนมาก กลุ่มฟอร์โมซาพลาสติกซึ่งยึดมั่นในสปิริต “ได้ประโยชน์จากสังคม ต้องตอบแทนสังคม”และหลักมนุษยธรรม จึงตัดสินใจบริจาคเงินจำนวน 1,000 ล้านเหรียญไต้หวัน ให้รัฐบาลนำไปใช้เยียวยาประชาชนและผู้ประกอบการในธุรกิจต่างๆ เพื่อให้ทุกคนสามารถก้าวข้ามวิกฤตโควิดครั้งนี้ไปด้วยกัน

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore