close
Rti Thaiดาวน์โหลด Rti App
Open
:::

กลุ่มแรงงานเรียกร้องขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำเป็น 26,000 เหรียญไต้หวัน

  • 03 September, 2021
  • แสงชัย กิตติภูมิวงศ์
กลุ่มแรงงานเรียกร้องขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำเป็น 26,000 เหรียญไต้หวัน
กลุ่มแรงงานเรียกร้องขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำเป็น 26,000 เหรียญไต้หวัน

กลุ่มแรงงานไปรวมตัวที่หอการค้าและสภาอุตสาหกรรมของไต้หวัน ตะโกนเรียกร้องปรับเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำเป็นเดือนละ 26,000 เหรียญไต้หวัน กระทรวงแรงงานชี้ว่า ในฐานะเป็นหน่วยงานดูแลแรงงาน คาดหวังว่าแรงงานจะได้รับการดูแลที่ดี อย่างไรก็ตาม จะต้องรอผลการตัดสินใจของคณะกรรมการพิจารณาค่าจ้างขั้นต่ำ

กระทรวงแรงงานแถลงว่า การพิจารณาค่าจ้างขั้นต่ำขึ้นอยู่กับการประชุมของคณะกรรมการฯ ซึ่งจะมีการประเมินภาวะเศรษฐกิจ ดัชนีค่าส่ง ดัชนีผู้บริโภค รายได้เฉลี่ยประชาชาติ กำลังผลิตและภาวะการจ้างงาน อัตราค่าจ้างในแต่ละสาขาอาชีพ รายได้ครัวเรือน เพื่อใช้เป็นฐานในการพิจารณากำหนดค่าจ้างขั้นต่ำ ในปีนี้ อัตราเติบโตเศรษฐกิจไต้หวันเท่ากับ 5.88% แต่เศรษฐกิจไต้หวันในเดือนพฤษภาคมได้รับผลกระทบหนักจากการระบาดของโรคโควิด-19 กระทรวงแรงงานหวังว่าผลการประชุมของคณะกรรมการพิจารณาค่าจ้างจะมีข้อสรุปในทางบวก

สำหรับกำหนดเวลาการประชุมของคณะกรรมการพิจารณาค่าจ้าง อยู่ระหว่างการประสานกับฝ่ายต่างๆ เพื่อกำหนดวันที่เหมาะสม

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore