:::

การซ้อมรบฮั่นกวง จำลองการตอบโต้ ห้องเครื่องระบบโทรศัพท์กรุงไทเปถูกโจมตี

  • 14 September, 2021
  • แสงชัย กิตติภูมิวงศ์
การซ้อมรบฮั่นกวง จำลองการตอบโต้ ห้องเครื่องระบบโทรศัพท์กรุงไทเปถูกโจมตี
การซ้อมรบฮั่นกวง จำลองการตอบโต้ ห้องเครื่องระบบโทรศัพท์กรุงไทเปถูกโจมตี

การซ้อมรบของกองทัพไต้หวันภายใต้รหัส “ฮั่นกวง 37” เริ่มแล้วเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 จำลองสถานการณ์ข้าศึกบุกจู่โจม มีการเคลื่อนย้ายเครื่องบินรบทางฝั่งตะวันตกเคลื่อนไปทางตะวันออกแถบฮัวเหลียน ไถตง กองทัพเรือออกจากท่าเรือในยามฉุกเฉิน เรือกวาดทุ่นระเบิดนำหน้าเคลื่อนกำลังไปยังจุดรวมพล

การซ้อมรบในวันที่สอง (14 กันยายน) มีการฝึกซ้อมที่สำคัญคือ การปกป้องฐานสำคัญของกรุงไทเปในยามค่ำคืน การตั้งสิ่งกีดขวางป้องกันข้าศึกที่ชายฝั่งสี่ซู่(喜樹) นครไถหนาน การเคลื่อนกำลังและการต่อต้านการบุกรุกของข้าศึกในฐานที่มั่นเมืองฮัวเหลียน การต่อต้านการจู่โจมที่แม่น้ำตั้นสุ่ยกรุงไทเป

การซ้อมรบจำลองการจู่โจมที่แม่น้ำตั้นสุ่ยกรุงไทเป

ในช่วงเที่ยงคืนถึง 1.00 น. ของวันที่ 14 กรุงไทเป จำลองสถานการณ์ข้าศึกบุกโจมตีห้องเครื่องระบบโทรศัพท์ บริษัทจงหัว เทเลคอม ที่เขตสือไผ (石牌) กองกำลังไต้หวันต่อต้านข้าศึก เคลื่อนกำลังพลและยุทโธปกรณ์เพื่อการปกป้อง

ทหารและตำรวจในพื้นที่ได้ทำการปิดหรือควบคุมถนนบางส่วน เนื่องจากอยู่ในช่วงดำเนินมาตรการป้องกันโรคโควิด ทำให้การฝึกซ้อมในปีนี้มีการลดขนาดเล็กลง

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore