:::

ปชช.ไต้หวันแห่ลงทะเบียนนัดฉีดวัคซีนไฟเซอร์ไบออนเทค (BNT) เริ่มเปิดวันนี้ 3 ชม.แรกลงทะเบียนแล้ว 5.72 แสนคน

  • 20 September, 2021
  • กาญจน์ญาณ์ กฤษณ์ชญาคมน์
ปชช.ไต้หวันแห่ลงทะเบียนนัดฉีดวัคซีนไฟเซอร์ไบออนเทค (BNT) เริ่มเปิดวันนี้ 3 ชม.แรกลงทะเบียนแล้ว 5.72 แสนคน
ปชช.ไต้หวันแห่ลงทะเบียนนัดฉีดวัคซีนไฟเซอร์ไบออนเทค (BNT) เริ่มเปิดวันนี้ 3 ชม.แรกลงทะเบียนแล้ว 5.72 แสนคน

     ไต้หวันเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนนัดหมายฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว ตั้งแต่วันที่ 20 ก.ย. 2564 เวลา 10.00 น. สำหรับประชาชนวัย 18-22 ปี และผู้สูงอายุวัย 65 ปีขึ้นไป และกลุ่มผู้มีสิทธิ์ฉีดวัคซีนประเภทที่ 9 (มีโรคประจำตัวตามที่ระบุ) วัย 40 ปีขึ้นไป ที่เคยลงทะเบียนความประสงค์เลือกฉีดวัคซีนไฟเซอร์ไบออนเทค (BNT) ก่อนวันที่ 17 ก.ย. เวลา 12.00 น. สามารถทำการนัดหมายฉีดวัคซีน BNT เข็มแรก รวม 910,184 คน

     ศูนย์บัญชาการควบคุมโรคไต้หวัน เปิดเผยว่า นับจนถึงเวลา 13.00 น. ของวันที่ 20 ก.ย. ผู้มีคุณสมบัติเข้าเงื่อนไขทำการนัดหมายฉีดวัคซีน BNT มีจำนวนทั้งสิ้น 906,086 คน ทำการลงทะเบียนนัดหมายแล้ว 572,678 คน ส่วนผู้มีคุณสมบัติเข้าเงื่อนไขทำการนัดหมายฉีดวัคซีนเกาตวน ลงทะเบียนนัดหมายฉีดวัคซีนเกาตวนเข็มที่สอง รวม 282,652 คน

     จากกรณีข่าวลือว่าวัคซีน BNT ที่สั่งซื้อพิเศษจะมาถึงไต้หวัน 22 ก.ย. นายเฉินสือจง ผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการควบคุมโรคไต้หวัน กล่าวว่า ยังไม่มีหลักฐานชี้ชัด แต่เน้นย้ำว่าจะเฝ้าสังเกตงานวิจัยการเว้นระยะห่างในการฉีดวัคซีน BNT เข็มที่ 1 กับเข็มที่ 2 ของนานาชาติ แต่โครงการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ของไต้หวันนั้น จำเป็นต้องพิจารณาจำนวนวัคซีนที่เข้ามาจึงค่อยตัดสินใจ

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore