:::

เมืองจีหลงทุ่มงบประมาณ 313 ล้าน เสริมความแข็งแกร่งให้แก่อาคารเรียนในสถานศึกษาหวังต้านแผ่นดินไหว

  • 21 September, 2021
  • อัญชัน ทรงพุทธิ์
เมืองจีหลงทุ่มงบประมาณ 313 ล้าน เสริมความแข็งแกร่งให้แก่อาคารเรียนในสถานศึกษาหวังต้านแผ่นดินไหว
เมืองจีหลงทุ่มงบประมาณ 313 ล้าน เสริมความแข็งแกร่งให้แก่อาคารเรียนในสถานศึกษาหวังต้านแผ่นดินไหว

   เทศบาลเมืองจีหลง เมืองท่าสำคัญทางภาคเหนือของไต้หวันได้จัดสรรงบประมาณ 313.06 ล้านเหรียญไต้หวัน เพื่อนำไปใช้ในการเสริมความแข็งแกร่งให้แก่อาคารเรียนภายในสถานศึกษา รวม 51 หลัง โดยหวังว่าจะสามารถรองรับการสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง พร้อมกันนี้ก็เป็นการปรับภูมิทัศน์อาคารเรียนให้มีความเป็นระเบียบและสบายตามากยิ่งขึ้น

  หลินจู้หลี่(林祝里) ผู้อำนวยการกองการศึกษาเมืองจีหลงเปิดเผยว่า โครงการเสริมความแข็งแกร่งอาคารเรียนเพื่อรองรับแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวที่เริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปี 2562 ได้ดำเนินการแล้วเสร็จลงจำนวน 29 หลัง ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 132.49 ล้านเหรียญไต้หวัน และเมื่อปีที่แล้วจนถึงปีนี้ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จลง15 หลัง ใช้งบประมาณ135.33 ล้านเหรียญไต้หวัน สำหรับในปีหน้ายังจะเสริมความแข็งแกร่งให้แก่อาคารเรียนอีก 7 หลัง ซึ่งคาดว่าจะใช้งบประมาณ45.23 ล้านเหรียญไต้หวัน ทั้งนี้เพื่อเป็นการรับประกันความปลอดภัยให้แก่นักเรียน ในขณะเดียวกันก็เป็นการปรับภูมิทัศน์อาคารเรียนให้มีความเป็นระเบียบและสบายตามากยิ่งขึ้นด้วย

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore