:::

ฮาร์เวิร์ดเอือมจีน หันจับมือหลักสูตรภาษาจีนกับ ม. ไถต้า ของไต้หวัน

  • 13 October, 2021
  • กฤษณัย ไสยประภาสน์
ฮาร์เวิร์ดเอือมจีน หันจับมือหลักสูตรภาษาจีนกับ ม. ไถต้า ของไต้หวัน
ฮาร์เวิร์ดเอือมจีน หันจับมือหลักสูตรภาษาจีนกับ ม. ไถต้า ของไต้หวัน

        หนังสือพิมพ์ประจำมหาวิทยาลัยฮาร์เวิร์ด The Harvard Crimson ของสหรัฐฯ รายงานว่า โครงการสอนพิเศษภาษาจีนภาคฤดูร้อนที่มีชื่อว่า  “Harvard Beijing Academy” ซึ่งเดิมเป็นความร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยฮาร์เวิร์ดกับมหาวิทยาลัยภาษาปักกิ่งของจีน แต่เนื่องจาก ฝ่ายจีนมีความไม่เป็นมิตรมากขึ้นเป็นลำดับ ทำให้โครงการความร่วมมือดังกล่าวในปี 2022 มหาวิทยาลัยฮาร์เวิร์ดจึงหันมาจับมือกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน และเปลี่ยนชื่อเป็น “Harvard Taipei Academy”

       หลักสูตรภาษาจีนภาคฤดูร้อนดังกล่าว นอกจากมีการสอนภาษาในชั้นเรียน ยังมีการเรียนการสอนนอกสถานที่ด้วย เช่นพานักศึกษาไปปีนกำแพงเมืองจีน หัดร้องเพลงจีน ศึกษาการเล่นไพ่นกกระจอก รูปแบบการสอนแบบเจาะลึกเช่นนี้ เป็นที่ชื่นชอบของนักศึกษามาก

       ศ. เจนนิเฟอร์ หลิว  ผู้รับผิดชอบโครงการดังกล่าวระบุว่า ได้ตัดสินใจย้ายหลักสูตรนี้ไปยังไทเป เนื่องจากมหาวิทยาลัยภาษาปักกิ่งขาดความเป็นมิตร หลายปีที่ผ่านมา ประสบปัญหาเรื่องห้องเรียนและหอพัก ซึ่งมาจากการกลั่นแกล้งของฝ่ายที่ร่วมมือกัน

มหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน (ม. ไถต้า) 

       เธอเล่าให้ฟังอีกว่า ฝ่ายจีนเปลี่ยนหอพักให้แก่นักศึกษาในโครงการนี้จากเดิมที่อยู่หอพักเดียว เป็นแบ่งเป็น 2 หอพัก และก็มีคุณภาพต่างกันก็ค่อนข้างมาก ไม่ก็บอกให้นักศึกษาไปพักโรงแรม เงื่อนไขเหล่านี้ ทำให้เราไม่อาจยืนหยัดในคุณภาพได้ จึงไม่อาจร่วมมือกันในโครงการนี้อีกต่อไป

       ส่วนหลักสูตร Harvard Taipei Academy  ปีหน้า จะมีนักศึกษาจากสหรัฐฯ จำนวน 60 คน มาศึกษาภาษาจีน ที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน เป็นเวลา 8 สัปดาห์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวันเปิดเผยว่า หลักสูตรจะประกอบไปด้วยการเรียนภาษาจีนเป็นเวลา 8 สัปดาห์  และยังมีการศึกษานอกสถานที่ อาทิ เยี่ยมชมจิ่วเฟิ่น จินกัวสือ พิพิทธภัณฑ์กู้กง ไนท์มาร์เก็ตซื่อหลิน และหยางหมิงซาน เป็นต้น และยังมีการสอนที่เกี่ยวข้องกับทางด้านวัฒนธรรม อาทิ เขียนพู่กันจีน หมากรุกจีน ศิลปะตัดกระดาษ และการห่อเกี๊ยวเปลือกหนา เป็นต้น

มหาวิทยาลัยฮาร์เวิร์ด ของสหรัฐฯ 

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore