:::

ก.ศึกษาธิการไต้หวันดำเนินการ 5 แผนบ่มเพาะบุคลากรตามนโยบายมุ่งใต้ใหม่อย่างต่อเนื่อง

  • 14 October, 2021
  • มนภรณ์ ไชยวุฒิ
ก.ศึกษาธิการไต้หวันดำเนินการ 5 แผนบ่มเพาะบุคลากรตามนโยบายมุ่งใต้ใหม่อย่างต่อเนื่อง
ก.ศึกษาธิการไต้หวันดำเนินการ 5 แผนบ่มเพาะบุคลากรตามนโยบายมุ่งใต้ใหม่อย่างต่อเนื่อง

     เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาที่สำคัญกับกลุ่มประเทศอาเซียนและเอเชียใต้ นายพันเหวินจง (潘文忠) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเผยว่า แม้ทั่วโลกจะยังต้องเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 แต่กระทรวงศึกษาธิการก็ยังคงมุ่งมั่นที่จะบ่มเพาะบุคลากรตามนโยบายมุ่งใต้ใหม่ต่อเนื่อง ซึ่งในส่วนของการเข้ามาศึกษาต่อยังไต้หวันนั้น ในปีการศึกษานี้ได้มี 1.โครงการส่งนักเรียนเรียนดีจากประเทศต่างๆ ตามนโยบายมุ่งใต้ใหม่เข้ามาทำการศึกษาต่อในไต้หวัน 2.การให้เงินสนับสนุน 223 โครงการ ใน 45 สถาบันการศึกษา ที่ร่วมมือกับกลุ่มประเทศตามนโยบายมุ่งใต้ใหม่ 3.การเปิดคลาสเรียนพิเศษสายอาชีวศึกษาร่วมกับผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมที่ได้รับการอนุมัติแล้ว 93 คลาส มีนักเรียนเข้าร่วมจำนวน 3,661 คน 4.เพื่อเป็นการดึงดูดอาจารย์มหาวิทยาลัยให้มาศึกษาต่อปริญญาเอกที่ไต้หวัน จึงมีการจัดตั้งทุนการศึกษาในโครงการ Elite Scholarship Program ซึ่งปีการศึกษานี้มีผู้ได้รับการอนุมัติจำนวน 100 คน จาก 36 สถาบัน และ 5.เป็นโครงอุดหนุนช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาในประเทศจำนวน 555 คน ให้เดินทางไปฝึกงานหรือศึกษาต่อยังประเทศตามนโยบายมุ่งใต้ใหม่ โดยโครงการทั้งหมดจะช่วยยกระดับคุณภาพและความสามารถของบุคลากรให้สูงขึ้นได้

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore