:::

ไต้หวันส่งเสริมผู้สูงอายุทำงานต่อไป ไม่ปลดเกษียณ

  • 15 October, 2021
  • แสงชัย กิตติภูมิวงศ์
ไต้หวันส่งเสริมผู้สูงอายุทำงานต่อไป ไม่ปลดเกษียณ
ไต้หวันส่งเสริมผู้สูงอายุทำงานต่อไป ไม่ปลดเกษียณ

สำนักพัฒนาแรงงาน กระทรวงแรงงานของไต้หวันแถลงว่า ได้มีการดำเนินโครงการปี 2021 อุดหนุนผู้สูงวัยทำงานต่อไป เป็นการส่งเสริมผู้ประกอบการดำเนินพัฒนาความสามารถ แนะแนว ฝึกอบรม หรือช่วยสร้างอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ 64 ปีซึ่งกำลังจะครบกำหนดปลดเกษียณให้ทำงานต่อไป ผู้ดำเนินโครงการแต่ละรายขอรับเงินอุดหนุนได้ปีละไม่เกิน 500,000เหรียญไต้หวัน

สำหรับในปี 2022 จะดำเนินโครงการอุดหนุนนายจ้างที่ว่าจ้างผู้สูงอายุทำงานต่อไป นายจ้างแต่ละรายขอรับเงินอุดหนุนได้ไม่เกินปีละ 500,000 เหรียญไต้หวันด้วย

กระทรวงแรงงานแถลงว่า นายจ้างยื่นขอรับเงินอุดหนุนได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2021 โดยมีเงื่อนไขจะต้องว่าจ้างผู้สูงอายุเกิดปี 1957 ทำงานต่อไปในอัตรา 30 % โดยต้องให้ทำงานต่อไปไม่ต่ำกว่า 6 เดือน จ่ายค่าจ้างไม่ต่ำกว่าเงินเดือนเดิม จะได้รับเงินอุดหนุน 6 เดือนแรก อัตราเดือนละ 13,000 เหรียญไต้หวัน เดือนที่ 7 ถึง 18 อุดหนุนอัตราเดือนละ 15,000 เหรียญไต้หวัน

ยกตัวอย่างในปี 2022 นายจ้างมีลูกจ้างอายุ 65 ปีถึงกำหนดปลดเกษียณ 3 คน มีการว่าจ้างต่อไป 1 คนเท่ากับ มีสัดส่วนว่าจ้างผู้สูงอายุทำงานต่อไป 33% สอดคล้องตามเงื่อนไขว่าจ้างต่อเกินกว่า 30 % สามารถขอรับเงินอุดหนุนได้

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore