:::

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจัดประชุมโต๊ะกลมป้องกันการกดขี่ข่มเหงแรงงาน

  • 15 October, 2021
  • แสงชัย กิตติภูมิวงศ์
สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจัดประชุมโต๊ะกลมป้องกันการกดขี่ข่มเหงแรงงาน
สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจัดประชุมโต๊ะกลมป้องกันการกดขี่ข่มเหงแรงงาน

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกระทรวงมหาดไทยจัดประชุมโต๊ะกลมป้องกันการกดขี่แรงงานปี 2021 ได้เชิญนักวิชาการองค์กรเอกชนร่วมกันถกปัญหาแรงงานประมงและปัญหาการกดขี่ข่มเหงแรงงานภาคการผลิต หวังว่าการหารือของภาครัฐและเอกชนจะร่วมกันต่อต้านป้องกันการค้ามนุษย์และคุ้มครองสิทธิแรงงาน ชิวชางเยว่ (邱昌嶽) รมช. กระทรวงมหาดไทย จงจิ่งคุน (鐘景琨) ผู้อำนวยการสำนักตรวจคนเข้าเมือง Jeremy Cornforth รองผู้อำนวยการสถาบันอเมริกาในไต้หวัน (AIT) และผู้แทนประเทศต่างๆ ที่ประจำอยู่ในไต้หวันเข้าร่วมประชุมด้วย

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจัดประชุมโต๊ะกลมป้องกันการกดขี่ข่มเหงแรงงาน

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแถลงว่า การประชุมโต๊ะกลมในปีนี้ เจ้าหน้าระดับสูงกรมศุลกากรและหน่วยงานปกป้องชายแดนของสหรัฐฯ ได้บรรยายการปราบปรามการกดขี่แรงงานในห่วงโซ่การผลิต

หลัวปิ่งเฉิง (羅秉成) รมว. ประจำสภาบริหารของไต้หวันได้กล่าวผ่านทางวีดีโอว่า ปลายปี 2020 ไต้หวันดำเนินโครงการปกป้องสิทธิมนุษย์ชนร่วมกับผู้ประกอบการ ให้ความสำคัญต่อสิทธิมนุษยชนควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจ เมื่อเดือนพฤษภาคม 2020 ไต้หวันจัดทำรายงานปราบปราบการค้ามนุษย์และขจัดความดูหมิ่นกลุ่มชน

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore