:::

ศาลเจ้าจื่อหนานกง เมืองหนานโถว แจกแหวนทองคำให้ผู้สูงวัย 70 และ 90 ปี

  • 19 October, 2021
  • อัญชัน ทรงพุทธิ์
ศาลเจ้าจื่อหนานกง เมืองหนานโถว แจกแหวนทองคำให้ผู้สูงวัย 70 และ 90 ปี
ศาลเจ้าจื่อหนานกง เมืองหนานโถว แจกแหวนทองคำให้ผู้สูงวัย 70 และ 90 ปี Cr.Apple daily

    เมื่อวันที่ 14 ตุลาคมที่ผ่านมา ซึ่งตรงกับวันที่ 9 เดือน 9 ตามปฏิทินจันทรคติจีน เป็น “วันผู้สูงอายุ” ศาลเจ้าจื่อหนานกงซึ่งจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุและแจกแหวนทองคำให้แก่ผู้สูงวัยในท้องถิ่นที่มีอายุ 70 และ 90 ปี เป็นประจำทุกปี ในปีนี้แจกออกไป 259 วง

   จวงชิวอาน ประธานคณะกรรมการบริหารศาลเจ้าจื่อหนานกง เปิดเผยว่า ศาลเจ้าของเราแจกแหวนทองคำให้แก่ผู้สูงอายุในวันผู้สูงอายุมาเป็นเวลา 24 ปีแล้วทองคำที่นำมาทำเป็นแหวนทองเหล่านี้ได้มาจากแผ่นป้ายทองคำที่ชาวบ้านนำมาถวายแด่ตี่จู๋เอี๊ยะ(土地公ออกเสียงภาษาจีนกลางว่า ถู่ตี้กง แปลว่า เจ้าที่ประจำศาลเจ้า)

  โดยผู้สูงวัยในตำบลเซ่อเหลียว ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของศาลเจ้าแห่งนี้ ที่อายุตั้งแต่ 70 ปี จะได้รับแหวนทองน้ำหนัก 1 สลึง อายุ 90 ปีขึ้นไป ได้รับแหวนทองน้ำหนัก 2 สลึง ส่วนตำบลใกล้เคียงจะแจกแหวนทองน้ำหนัก  1 สลึง ให้ผู้สูงวัยที่มีอายุ 90 ปีขึ้นไปเท่านั้น

   จากสถิติของกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการ สาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน) พบว่า ปี 2563 ประชากรไต้หวันมีอายุเฉลี่ย 81.3 ปี  ผู้หญิงมีอายุเฉลี่ย 84.7  ปี ผู้ชายมีอายุเฉลี่ย 78.1  ปี และจากสถิติล่าสุดพบว่า ผู้สูงวัยที่มีอายุ 100 ปีหรือที่เรียกกันว่า ศตวรรษิกชน มีจำนวนทั้งสิ้น 4,721 คน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 679 คน และผู้ที่มีอายุสูงที่สุดคืออาม่าวัย 118 ปี อาศัยอยู่ในกรุงไทเป

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore