:::

ไต้หวันมีอัตราการฉีดวัคซีนในกลุ่มคนอายุ 18-29 ปีมากที่สุด ทุก 10 คน มี 9 คนฉีดวัคซีนเข็มแรกแล้ว

  • 25 November, 2021
  • มนภรณ์ ไชยวุฒิ
ไต้หวันมีอัตราการฉีดวัคซีนในกลุ่มคนอายุ 18-29 ปีมากที่สุด ทุก 10 คน มี 9 คนฉีดวัคซีนเข็มแรกแล้ว
ไต้หวันมีอัตราการฉีดวัคซีนในกลุ่มคนอายุ 18-29 ปีมากที่สุด ทุก 10 คน มี 9 คนฉีดวัคซีนเข็มแรกแล้ว

     จากสถิติของศูนย์บัญชาการควบคุมโรคไต้หวันเมื่อวันที่ 24 พ.ย. 64 พบว่า ไต้หวันมีอัตราการฉีดวัคซีนรวมทั้งหมด 29,749,086 โดส โดยมีอัตราครอบคลุมการฉีดวัคซีนเข็มแรกคิดเป็น 77.25% และอัตราการฉีดวัคซีนเข็มที่สอง 49.81% ซึ่งหากแบ่งตามช่วงอายุของประชาชนไต้หวันที่เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มแรกพบว่า อันดับที่ 1 คือ ช่วงอายุระหว่าง 18-29 ปี คิดเป็นสัดส่วน  92%, รองลงมาคือ ช่วงอายุ 12-17 ปี กับช่วงอายุ 30-49 ปี คิดเป็นอัตราส่วนประมาณ 89%, อันดับที่ 3 คือ ช่วงอายุ 65-74 ปี คิดเป็นอัตราส่วน 83% และอันดับสุดท้ายคือ ช่วงอายุ 75 ปีขึ้นไป คิดเป็นอัตราส่วน 73%

     สำหรับอัตราการฉีดวัคซีนเข็มที่สองพบว่า สูงที่สุดคือช่วงอายุระหว่าง 65-74 ปี คิดเป็นอัตราส่วน 77%, รองลงมาคือ ช่วงอายุระหว่าง 18-29 ปี คิดเป็นอัตราส่วน 44% และต่ำที่สุดคือ ช่วงอายุระหว่าง 12-17 ปี คิดเป็น 0% เนื่องจากต้องระงับการฉีดวัคซีนไว้ก่อนเป็นการชั่วคราว

     เฉินสือจง (陳時中) ผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการควบคุมโรคไต้หวันเผยว่า สาเหตุที่วัคซีนเข็มสองมีอัตราการฉีดสูงในกลุ่มผู้สูงอายุมากกว่ากลุ่มวัยรุ่น เนื่องจากนโยบายการฉีดวัคซีนเข็มสองเปิดกว้างให้กับกลุ่มผู้สูงอายุก่อนจากนั้นจึงค่อยๆ ไล่ลำดับอายุลงมา แต่คาดว่าในอีก 1 เดือนข้างหน้ากลุ่มคนอายุน้อยจะมีอัตราการฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน ทั้งนี้ในประเทศมีอัตราการฉีดวัคซีนเข็มแรกแล้ว 77.25% ห่างจากเป้าหมายที่ตั้งไว้คือ 85.5% อีกเพียง 14% จึงขอเรียกร้องให้ประชาชนหากไม่มีอาการเจ็บป่วยใดๆ ควรรีบไปเข้ารับการฉีดวัคซีนโดยเร็ว

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore