:::

สภาไต้หวันผ่านกฎหมายลดภาษีศุลกากร 234 รายการ ให้แก่เบลีซ ฮอนดูรัส และปารากวัย

  • 26 November, 2021
  • แสงชัย กิตติภูมิวงศ์
สภาไต้หวันผ่านกฎหมายลดภาษีศุลกากร 234 รายการ ให้แก่เบลีซ ฮอนดูรัส และปารากวัย
สภาไต้หวันผ่านกฎหมายลดภาษีศุลกากร 234 รายการ ให้แก่เบลีซ ฮอนดูรัส และปารากวัย(ภาพเป็นธงชาติเบลีซและไต้หวัน)

เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์การค้าต่างประเทศ สภานิติบัญญัติของไต้หวันผ่านร่างแก้ไขกฎหมายศุลกากรวาระ 3 อนุมัติการลดภาษีศุลกากรให้แก่ เบลีซ ฮอนดูรัส และ ปารากวัย รวม 234 รายการ โดยลดทันทีและทยอยลดรายปี เป็นการดำเนินการตามข้อผูกพัน ข้อตกลงความร่วมมือเศรษฐกิจไต้หวันกับเบลีซ แบ่งเป็นการลดภาษีผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์โกโก้ น้ำผลไม้เป็นต้น รวม 199 รายการที่นำเข้าจากเบลีซ ผลิตภัณฑ์นม ผักและผลไม้เป็นต้น รวม 25 รายการที่นำเข้าจากฮอนดูรัส และอาหารทำจากน้ำตาล แผ่นแป้งข้าว เป็นต้น รวม 10 รายการที่นำเข้าจากปารากวัย

ตามข้อมูลการค้า ปี 2020 ไต้หวันกับเบลีซมีปริมาณการค้า 6.76 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ไต้หวันส่งออก 6.10 ล้านเหรียญสหรัฐฯ นำเข้า 0.67 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ไต้หวันได้เปรียบดุลการค้า 5.43 ล้านเหรียญสหรัฐฯ สินค้าสำคัญที่ไต้หวันนำเข้า ได้แก่ กุ้งมังกร มูลค่า 0.27 ล้านเหรียญสหรัฐฯ มีสัดส่วน 40% ของการนำเข้าทั้งหมด รองลงมาเป็นการนำเข้าเครื่องจักรและอุปกรณ์ตรวจสอบ ส้ม เศษเหล็ก อาหารสัตว์ เป็นต้น

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore