:::

ไต้หวันตรวจเจอกุนเชียงปนเปื้อนเชื้ออหิวาต์แอฟริกาในสุกรจากพัสดุไปรษณีย์ไทยเป็นครั้งที่ 2 ภายใน 12 วัน เตือนผู้รับมีโทษปรับ 150,000 เหรียญ และจะถูกเพิกถอนใบอนุญาตทำงาน

  • 08 January, 2022
  • อโศก ศรีจันทร์
ไต้หวันตรวจเจอกุนเชียงปนเปื้อนเชื้ออหิวาต์แอฟริกาในสุกรจากพัสดุไปรษณีย์ไทยเป็นครั้งที่ 2 ภายใน 12 วัน เตือนผู้รับมีโทษปรับ 150,000 เหรียญ และจะถูกเพิกถอนใบอนุญาตทำงาน
กุนเชียงหมูปนเปื้อนเชื้ออหิวาต์แอฟริกาในสุกรทั้ง 2 ถุง ถูกตรวจพบซุกพัสดุไปรษณีย์ไทยในช่วงเวลาห่างกันเพียง 12 วัน

          เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 ที่ทำการไปรษณีย์ไถหนานตรวจพบพัสดุไปรษณีย์จากประเทศไทย ภายในบรรจุกุนเชียงหมูปนเปื้อนเชื้ออหิวาต์แอฟริกาในสุกรเป็นครั้งที่ 2 หลังจากที่ตรวจพบครั้งแรกเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564

ช่วงเวลา 12 วัน ที่ทำการไปรษณีย์ไถหนานตรวจพบกุนเชียงหมูปนเปื้อนเชื้ออหิวาต์แอฟริกาในสุกรบรรจุในพัสดุไปรษณีย์ไทยเป็นครั้งที่ 2

      กรมสุขอนามัยและการตรวจกักกันพืชและสัตว์ คณะกรรมการการเกษตรแถลงเมื่อวันที่ 5 มกราคมที่ผ่านมาว่า การตรวจพบพัสดุไปรษณีย์จากไทยบรรจุกุนเชียงหมูติดเชื้ออหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African swine fever: ASF) ติดต่อกัน 2 ครั้ง ภายในเวลา 12 วัน ทำให้ไต้หวันเพิ่มความระมัดระวังและตรวจเข้มพัสดุจากประเทศไทย โดยขณะนี้ประเทศไทยยังไม่มีการรายงานสถานการณ์โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในประเทศต่อองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) แต่อย่างไร กรมสุขอนามัยและการตรวจกักกันพืชและสัตว์เคยแจ้งให้ฝ่ายไทยทราบตั้งแต่ตรวจพบเชื้ออหิวาต์แอฟริกาในสุกรจากไทยเป็นครั้งแรก เพื่อแจ้งให้ทราบและหาทางป้องกัน แต่ได้รับคำตอบจากไทยเพียงว่า กุนเชียงดังกล่าว ใช้วัตถุดิบนำเข้าจากต่างประเทศ และไทยไม่ได้รายงานต่อ OIE ขณะที่ OIE ก็ไม่มีปฏิกิริยาในเรื่องนี้อย่างไร

กุนเชียงหมูถุงนี้ถูกที่ทำการไปรษณีย์ไถหนานตรวจพบในพัสดุไปรษณีย์ไทย ปนเปื้อนเชื้ออหิวาต์แอฟริกาในสุกรเป็นครั้งแรก

          ด้านนายเฉินจี๋จ้ง ประธานคณะกรรมการการเกษตร ซึ่งมีฐานะเทียบเท่า รมว.กระทรวงเกษตรของไต้หวันกล่าวว่า ไต้หวันจัดให้ประเทศไทยเป็นเขตพื้นที่ความเสี่ยงสูงของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรมาตั้งแต่ปี 2562 เช่นเดียวกับประเทศในภูมิภาคอินโดจีน ผู้ที่เดินทางจากประเทศไทย ห้ามนำเนื้อสุกรและผลิตภัณฑ์แปรรูปเนื้อสุกรเข้าสู่ไต้หวัน โดยมีการตรวจเข้มเช่นเดียวกับผู้เดินทางมาจากเขตพื้นที่ระบาดอื่นๆ

กุนเชียงหมูปนเปื้อนเชื้ออหิวาต์แอฟริกาในสุกรทั้ง 2 ถุง ถูกตรวจพบซุกพัสดุไปรษณีย์ไทยในช่วงเวลาห่างกัน 12 วัน

          นับตั้งแต่เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบพัสดุไปรษณีย์จากต่างประเทศเมื่อเดือนธันวาคม 2564 เป็นต้นมา เฉพาะเดือนธันวาคมเพียงเดือนเดียว มีการตรวจพบพัสดุไปรษณีย์จากจีนและไทยจำนวน 64 ชิ้นที่บรรจุผลิตภัณฑ์เนื้อสุกร พบมี 14 ชิ้นที่ปนเปื้อนเชื้ออหิวาต์แอฟริกาในสุกร อัตราส่วนสูงถึง 20% ในจำนวนนี้ 12 ชิ้นมาจากจีน 2 ชิ้นส่งมาจากประเทศไทย

เดือนธันวาคม 2564 ไต้หวันตรวจพบพัสดุไปรษณีย์จากไทยจำนวน 2 ชิ้นที่บรรจุผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรและปนเปื้อนเชื้ออหิวาต์แอฟริกาในสุกร

          กระทรวงแรงงานเตือนว่า การนำเข้าเนื้อสุกรและผลิตภัณฑ์แปรรูปเนื้อสุกร มีโทษปรับไม่เกิน 3 ล้านเหรียญไต้หวันและมีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี กรณีที่แรงงานต่างชาติได้รับพัสดุเนื้อสัตว์แปรรูปจากทางบ้านที่ส่งผ่านไปรษณีย์หรือบริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ จะต้องนำส่งกรมสุขอนามัยและการตรวจกักกันพืชและสัตว์เพื่อทำลาย มิเช่นนั้น มีโทษปรับ 150,000 เหรียญไต้หวัน และแรงงานต่างชาติที่กระทำผิดถูกปรับ เข้าข่ายฝ่าฝืนกฎหมายการจ้างงานมาตรา 73 วรรค 6 จะถูกเพิกถอนใบอนุญาตทำงานและถูกส่งกลับประเทศ จึงกำชับนายจ้างและบริษัทจัดหางานจะต้องประชาสัมพันธ์ให้แรงงานต่างชาติในสังกัดของตนได้รับทราบข้อกฎหมายและปฏิบัติตาม

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore