:::

ม.ไทเปเทคโนโลยีแห่งชาติ จัดตั้งศูนย์วิจัยพัฒนาเมตาเวิร์ส เตรียมสร้างบุคลากร

  • 14 January, 2022
  • แสงชัย กิตติภูมิวงศ์
ม.ไทเปเทคโนโลยีแห่งชาติ จัดตั้งศูนย์วิจัยพัฒนาเมตาเวิร์ส เตรียมสร้างบุคลากร
ม.ไทเปเทคโนโลยีแห่งชาติ จัดตั้งศูนย์วิจัยพัฒนาเมตาเวิร์ส เตรียมสร้างบุคลากร

เมตาเวิร์สกำลังเป็นกระแสร้อนแรงของโลก เพื่อเกาะติดกระแสอย่างใกล้ชิดและเป็นการเตรียมความพร้อมสร้างบุคคลากรสำหรับอุตสาหกรรมเมตาเวิร์ส มหาวิทยาลัยไทเปเทคโนโลยีแห่งชาติ (National Taipei University of Technology, Taipei Tech) จัดตั้งศูนย์วิจัยพัฒนาเมตาเวิร์ส์แห่งแรกของไต้หวัน แถลงข่าวเปิดตัวในวันที่ 14 มกราคม 2565 ข้าราชการระดับสูง สำนักงานคอนเทนต์สร้างสรรค์ไต้หวัน ศูนย์โอกาสทางดิจิทัลกระทรวงศึกษาธิการ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศกรุงไทเป และผู้ประกอบการในวงการเมตาเวิร์สร่วมพิธีเปิดอย่างคับคั่ง ร่วมกันวางแผนเมตาเวิร์สสำหรับอนาคต

เฉาเสี่ยวเยว่ (曹筱玥) คณบดี คณะออกแบบการปฏิสัมพันธ์ ม. ไทเปเทคโนโลยี แกนนำในการจัดตั้งศูนย์วิจัยพัฒนาเมตาเวิร์ส ได้ประสานกับคณะวิศวกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ และวิทยาลัยการออกแบบ รวมทั้งภาคเอกชนคือ Meta, BenQ, Yahoo, MoonShine Animation, Speed 3D inc. เป็นต้น ร่วมกันออกแบบหลักสูตรและกำหนดหัวข้อการวิจัยพัฒนา เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้ ขบคิดในหลายมุมมอง รู้จักการประยุกต์สร้างสรรค์สิ่งใหม่ในวงการเมตาเวิร์สข้ามอุปกรณ์และข้ามสาขาวิชาการ

เฉาเสี่ยวเยว่เน้นว่า ม.ไทเปเทคโนโลยี จัดตั้งศูนย์วิจัยพัฒนาเมตาเวิร์ส เพื่อการพัฒนาซอฟต์แวร์ ตรวจจับความเคลื่อนไหว การสร้างภาวะจำลอง VR/AR ดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ ภาพ 3D เป็นต้น นอกจากดำเนินโครงการพัฒนาระบบท่องเที่ยวอัจฉริยะร่วมกับสำนักงานบริหารเขตท่องเที่ยวเมืองมาจู่ ยังสร้างคอนเทนต์ให้แก่สำนักงานคอนเทนต์สร้างสรรค์ไต้หวัน ดำเนินโครงการร่วมมือกับนักออกแบบและศิลปินที่เป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย ในรูปแบบสินทรัพย์ดิจิทัล NFT  ถือเป็นการเปิดโฉมหน้าใหม่การวิจัยพัฒนาเมตาเวิร์สของไต้หวัน

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore