:::

สภายุโรปผ่านญัตติสนับสนุนลิทัวเนีย ไต้หวันชี้ว่าจะร่วมมือกับพันธมิตรต่อต้านลัทธิเผด็จการ

  • 21 January, 2022
  • แสงชัย กิตติภูมิวงศ์
สภายุโรปผ่านญัตติสนับสนุนลิทัวเนีย ไต้หวันชี้ว่าจะร่วมมือกับพันธมิตรต่อต้านลัทธิเผด็จการ
สภายุโรปผ่านญัตติสนับสนุนลิทัวเนีย ไต้หวันชี้ว่าจะร่วมมือกับพันธมิตรต่อต้านลัทธิเผด็จการ

สภายุโรปผ่านญัตติ “ความเคลื่อนไหวร่วมแก้ปัญหาการละเมิดเสรีภาพพื้นฐานในฮ่องกง” (Joint motion for a resolution on violations of fundamental freedoms in Hong Kong)) ด้วยคะแนนเสียง 585 เสียง คัดค้าน 46 เสียง งดออกเสียง 21 เสียง ญัตติดังกล่าวได้เพิ่มการประณามจีนคุกคามทางเศรษฐกิจต่อลิทัวเนีย เรียกร้องให้คณะกรรมาธิการยุโรป ประเทศสมาชิกและพันธมิตรอียูร่วมกันปกป้องเสรีภาพื้นฐานฮ่องกงและประชาธิปไตยไต้หวัน รวมทั้งเน้นว่าสภายุโรปจะติดตามภาวะมนุษยชนในจีนเพื่อเป็นหลักเกณฑ์ในการอนุมัติการค้าการลงทุนโดยรวมระหว่างอียูกับจีน

กระทรวงการต่างประเทศไต้หวันแถลงในวันที่ 21 มกราคม 2565 ว่า ญัตตินี้สะท้อนให้เห็นว่า สภายุโรปตระหนักว่าจีนกดดันทางเศรษฐกิจต่อลิทัวเนีย เป็นเรื่องฉุกเฉินที่จะต้องแก้ไขและให้การสนับสนุนที่จำเป็น ญัตติได้รับการสนับสนุนจากพรรคการเมืองต่างๆ กระทรวงการต่างประเทศยินดีที่สภายุโรปดำเนินการต่อเนื่องในการสนับสนุนลิทัวเนีย ในส่วนของไต้หวันจะยึดถือค่านิยมประชาธิปไตย เสรีภาพ การปกครองด้วยระบบกฎหมาย สิทธิมนุษยชน ร่วมมือกับสหรัฐฯ อียู และประเทศที่มีอุดมการณ์ใกล้เคียงกัน รับมือต่อลัทธิเผด็จการที่คุกคามประชาธิปไตยของโลก

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore