:::

ตลอดสัปดาห์นี้สภาพอากาศเปลี่ยนรวดเร็ว ภูเขาสูงกว่า 3,500 เมตร มีโอกาสเกิดหิมะตก

  • 24 January, 2022
  • มนภรณ์ ไชยวุฒิ
ตลอดสัปดาห์นี้สภาพอากาศเปลี่ยนรวดเร็ว ภูเขาสูงกว่า 3,500 เมตร มีโอกาสเกิดหิมะตก
ตลอดสัปดาห์นี้สภาพอากาศเปลี่ยนรวดเร็ว ภูเขาสูงกว่า 3,500 เมตร มีโอกาสเกิดหิมะตก

      กรมอุตุนิยมวิทยาไต้หวันเผยว่า ตั้งแต่วันนี้ (23 ม.ค.) ไปจนถึงวันที่ 30 ม.ค. 65 สภาพภูมิอากาศในไต้หวันจะแปรปรวนและเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีทั้งปริมาณไอน้ำในอากาศจะค่อยๆ ลดลงและกลับเพิ่มขึ้นมากอีก นอกจากนี้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ลูกที่เคลื่อนตัวเข้าปกคลุม จะส่งผลให้ตลอดทั้งสัปดาห์มีอุณหภูมิต่ำสุดแตะ 15-18 องศาเซลเซียส และก่อนวันที่ 25 ม.ค. หากปริมาณมีความชื้นกับอุณหภูมิอยู่ในระดับที่เหมาะสม บนภูเขาสูงจากระดับน้ำทะเล 3,500 เมตรขึ้นไปก็มีโอกาสเกิดหิมะตกได้

      กรมอุตุนิยมวิทยากล่าวว่า อิทธิพลของกลุ่มเมฆฝนจากตอนใต้ของจีนกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดเข้ามายังไต้หวัน จะส่งผลให้ปริมาณไอน้ำในอากาศเพิ่มขึ้น ภาคเหนือ ภาคตะวันออก และพื้นที่ภูเขาในเขตภาคกลางกับภาคใต้มีโอกาสเกิดฝนตกเป็นหย่อมๆ ส่วนพื้นที่อื่นๆ มีเมฆมาก จากนั้นในวันที่ 25-26 ม.ค. ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอิทธิพลต่อเนื่องแต่ปริมาณไอน้ำลดลง พื้นที่ภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกเป็นหย่อมๆ พื้นที่ภูเขาในเขตภาคเหนือกับภาคกลางมีละอองฝนประปราย พื้นที่อื่นๆ ท้องฟ้าปลอดโปร่งถึงมีเมฆมาก ภาคเหนืออุณหภูมิต่ำสุดประมาณ 16 องศาเซลเซียส สูงสุดประมาณ 20 องศาเซลเซียส ส่วนพื้นที่อื่นๆ ต่ำสุด 19 องศาเซลเซียส สูงสุด 24-28 องศาเซลเซียส

      ต่อมาวันที่ 27-28 ม.ค. ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนืออ่อนกำลังลงแต่แนวปะทะอากาศกับกลุ่มเมฆฝนจากตอนใต้ของจีนที่เคลื่อนตัวเข้ามากลับทำให้ปริมาณไอน้ำเพิ่มขึ้น ภาคตะวันออกจึงยังมีฝนตกต่อเนื่อง ส่วนภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้จะมีฝนตกประปรายบริเวณภูเขา วันที่ 29 ม.ค. แนวปะทะอากาศที่พัดผ่านจะเจอกับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่ทวีกำลังแรงขึ้น ส่งให้พื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออก และพื้นที่ภูเขาในเขตภาคกลางกับภาคใต้มีฝนตกกระจายเป็นหย่อมๆ ส่วนพื้นที่ราบมีเมฆมาก โดยวันที่ 30 ม.ค. ปริมาณไอน้ำจะค่อยๆ ลดลง ส่งผลให้ฝนตกน้อยลง ภาคเหนืออุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ประมาณ 15 องศาเซลเซียส ส่วนภาคอื่นๆ  อุณหภูมิไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore