:::

ไต้หวันเพิ่มนักศึกษาชาวจีนโพ้นทะเลเป็น 2 เท่าในปีนี้ เป้าหมายคือบ่มเพาะครูสอนภาษาจีนเพื่อการศึกษา

  • 24 January, 2022
  • มนภรณ์ ไชยวุฒิ
ไต้หวันเพิ่มนักศึกษาชาวจีนโพ้นทะเลเป็น 2 เท่าในปีนี้ เป้าหมายคือบ่มเพาะครูสอนภาษาจีนเพื่อการศึกษา
ไต้หวันเพิ่มนักศึกษาชาวจีนโพ้นทะเลเป็น 2 เท่าในปีนี้ เป้าหมายคือบ่มเพาะครูสอนภาษาจีนเพื่อการศึกษา

     แม้จะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 แต่ตลอดปี ค.ศ.2021 ที่ผ่านมาคณะกรรมการกิจการชาวจีนโพ้นทะเลก็ยังคงดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมของชาวจีนโพ้นทะเลผ่านช่องทางต่างๆ และถึงแม้ตอนนี้สถานการณ์แพร่ระบาดจะยังไม่คลี่คลายแต่ปฏิสัมพันธ์ของชาวจีนโพ้นทะเลทั่วโลกกับไต้หวันก็จะยังคงต้องเดินหน้าต่อและขยายตัวให้มากขึ้น โดยวันนี้ (24 ม.ค.) ดร.ถงเจิ้นหยวน (童振源) ประธานคณะกรรมการกิจการชาวจีนโพ้นทะเล (Overseas Community Affairs Council , OCAC) ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการ Good  morning Taiwan ของสถานีวิทยุเรดิโอไต้หวันอินเตอร์เนชันแนล (Rti) ระบุว่า เมื่อปีที่แล้วเราได้ก่อตั้งศูนย์การเรียนรู้ภาษาจีนหรือ Taiwan Center for Mandarin Learning 18 แห่ง ประกอบด้วย 15 แห่งในสหรัฐอเมริกา และอีก 3 แห่งที่เยอรมนี อังกฤษ ฝรั่งเศส ซึ่งอย่างแรกนี้ถือเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยสร้างศูนย์การเรียนรู้ภาษาจีนให้กับสถาบันการศึกษาของชาวจีนโพ้นทะเลในต่างประเทศ อย่างที่ 2 คือเราต้องการให้ความช่วยผู้ประกอบการไต้หวันในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก จึงดำเนินการเปิดหลักสูตรออนไลน์มากมาย มีแพลตฟอร์มออนไลน์สำหรับจับคู่และประชุมหารือแลกเปลี่ยนกันทางธุรกิจ อีกทั้งยังได้ร่วมมือกับสถาบันวิจัยพัฒนา 10 แห่งในไต้หวันเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมและให้การสนับสนุนงานบริการด้านเทคนิคด้วย

     ดร.ถงเจิ้นหยวนกล่าวอีกว่า ในปีค.ศ.2022 นี้ คณะกรรมการกิจการชาวจีนโพ้นทะเลจะขยายโครงการพัฒนาภาษาจีนในเชิงลึกมากขึ้น ประกอบด้วยการเพิ่ม Taiwan Center for Mandarin Learning ในต่างประเทศอีก 29 แห่ง โดยมีการตั้งเป้าหมายว่าจะบ่มเพาะบุคลากรครูสอนภาษาจีนในต่างประเทศ ใช้เทคโนโลยี AI มาช่วยในการสอนภาษาจีนและสื่อสารแลกเปลี่ยนกับนานาชาติ นอกจากนี้ยังจะให้ความร่วมมือกับรัฐบาลในการผลักดันส่งเสริมโครงการต่างๆ ของชาวจีนโพ้นทะเล และเตรียมเปิดตัวบัตร Overseas Compatriot Card (บัตรสำหรับชาวไต้หวันในต่างประเทศ) รุ่นที่ 2 โดยจะมีการขยายช่องทางบริการใหม่ๆ และช่วยอำนวยความสะดวกในการข้ามประเทศด้วย

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore